Nyheter

Satser stort på feil hest

Publiseringsdato: 20. mai, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Tildelingen av midler til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi ble fredag 20. mai offentliggjort under en pressekonferanse i Forskningsrådets regi. Det var ikke lystelig.

Forskningsrådet har disponert pengene på Samferdselsdepartmentets vegne. Nærmere 50 millioner kroner ble fordelt over en treårs-periode til åtte ulike prosjekter. Samferdselsministeren var selv til stede under pressekonferansen, og uttrykte stolthet over at budsjettet for satsing på miljøvennlig teknologi og alternative drivstoff var nesten firedoblet siden 2001. Hun forklarte at oppgaven med å fordele midlene var gitt til Forskningsrådet slik at man ivaretok en ” helhetlig nasjonal tilnærming” til hydrogen, slik hydrogenutvalget anbefalte.

Norges første hydrogenbil i full drift
Samferdselsminister Skogsholm sa under pressekonferansen at Norges første hydrogenbil ikke ville være på veien før i 2006. Norges første hydrogenbil går faktisk på norske veier. Bilen brukes av Mesta AS og det har de gjort siden mars 2005. Den går som veimesterbil i Oslo, og er utviklet av Bellona. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen skriver i Refleks (Mestas interblad) for april 2005 at Mesta i den forbindelse har inngått et fruktbart samarbeid med miljøstiftelsen Bellona.

Tvilende til Norsk Hydro
Skogsholm sa videre at ”midlene ble bevilget til aktører som hadde vist gjennomføringsevne og er dedikerte til hydrogen”.Bellona mener derfor at det virker temmelig ulogisk at Norsk Hydro har fått tildelt 19 millioner av potten, tatt i betraktning at Hydro ved tidligere anledninger har vist akkurat det motsatte – de har blant annet nettopp besluttet å demontere hydrogenanlegget på Utsira. I 2004 fikk prosjektet ”Grønn hydrogen Notodden”, bestående av Norsk Hydro samt en rekke lokale aktører, fem millioner kroner til et hydrogenprosjekt på Notodden, hvor det skulle utvikles konsept for bygging av fyllstasjon, anlegg for hydrogenproduksjon og avfallsanlegg. Norsk Hydro forsynte seg gladelig av denne potten. Etter at midlene i prosjektet var brukt opp, og man skulle søke om midler til gjennomføringen, valgte selskapet imidlertid å trekke seg fra prosjektet. Dermed falt prosjektet i fisk, og de 5 millionene av skattebetalernes penger var fullstendig bortkastet. Dersom Skogsholm mener at dette er det som skal til for å gjennomføre et slikt prosjekt, gir det en forunderlig ny mening til begrepet gjennomføringsevne.

Bomskudd for fremtidens hydrogenmarked
Ikke nok med at Skogsholm velger å tilgodese aktører som tydelig ikke har interesse av hydrogen annet enn til PR-virksomhet. Man velger i tillegg å gi en stor del av pengene til et prosjekt som skal etablere hydrogenfyllstasjon på industriområdet Herøya samt til utprøving av hydrogenkjøretøy, i den tro at man skal kunne bygge opp et hydrogenmarked i en liten by som Porsgrunn med 35000 innbyggere. I alle andre land hvor man bygger opp infrastruktur satses det i de store byene, som også Mesta gjør det i Oslo, og hvorfor? Fordi det er nettopp her det finnes et stort antall brukere av hydrogenkjøretøy, og det er i byene man sliter med lokal luftkvalitet. Så samtidig som Oslo kommune bruker mye penger hvert år på å imøtekomme lovfestede krav til luftkvalitet, velger samferdselsministeren i sin ”helhetlige nasjonale tilnærming”, å bygge tankanlegg for hydrogen i Porsgrunn.