Nyheter

Nytt hydrogensenter i Trondheim

Publiseringsdato: 2. juni, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

De tre storbedriftene Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas har gått sammen om et nytt forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim.

 

 

 

Det nye senteret, kalt Hytrec (Hydrogen Technology Research Centre), er planlagt å stå ferdig i 2007. I en pressemelding i forbindelse med lanseringen av prosjektet i dag sier de tre partene at planen er å utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon og av hydrogen til drift av kjøretøy, og til kombinert kraft- og varmeproduksjon. Meningen er å bygge et senter som kombinerer forskning på produksjon og bruk av hydrogen. Det skal inneholde et besøkssenter og praktisk demonstrasjon av bruk av hydrogen både i transportsektoren og til elektrisitet og varme. De tre partnerne har valgt å legge senteret til Trondheim fordi Norges tyngste teknologi- og forskningmiljø allerede befinner seg der. Dessuten har alle selskapene allerede etablert kontorer og/eller forskningssentere i Trondheim.

Fyller et etterlengtet tomrom
Bellona er svært positive til det nye initiativet. Til nå har vi sett en veldig fragmentert og tilfeldig tilnærming til FoU og demonstrasjon av hydrogenproduksjon, gjennom bl.a. HyNor prosjektet. Der har fokuset vært rettet mot et nettverk av fyllstasjoner og hydrogenkjøretøy. Hytrec gir således et verdifullt bidrag og fyller et etterlengtet tomrom.

Gjennom prosjektet Hytrec tar Statkraft, Statoil og DNV et skritt tilbake og stikker fingeren i jorda. Partnerene skisserer en praktisk og målrettet tilnærming til å løse FoU- og sikkerhetsutfordringer i forhold til distribusjon og produksjon av hydrogen fra fornybar energi både via vannelektrolyse og naturgass med CO2-fangst. Valget av produksjonsteknologi er heller ikke tilfeldig. Norges styrke og fremtidige potensiale for teknologiutvikling ligger i nettopp disse to produksjonsteknologiene. Bellona synes også at rammen rundt prosjektet er verdifull. Den nære geografiske tilknytning til utdannings-og forskningsinstitusjoner som NTNU, Høyskolen i Trøndelag og SINTEF gir et betydelig potensiale for kompetanseheving. Dette kan ha stor samfunnsmessig gevinst.