Nyheter

Norge: Storimportør av svensk hydrogen

Kildedata: Statistikkbanken, SSB

Publiseringsdato: 17. august, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Svensk industri har alltid ligget et hestehode foran den norske, og nå også på hydrogen. Til tross for vesentlig mer oppmerksomhet rundt hydrogen i Norge, er det svenskene som må forsyne norske brukere med hydrogen. Dette hydrogenet brukes gjerne i industrielle prosesser.

I løpet av 2004 er netto import av hydrogen til Norge svimlende 10.3 millioner normal kubikkmeter hydrogen. Hydrogenet importeres i hovedsak fra Sverige, men noe kommer også fra Danmark og Storbritannia.

Hydrogennasjonen Norge?
Til tross for at både norske myndigheter og større norske industribedrifter har klare målsetninger om å ligge i første rekke når det gjelder produksjon, kunnskap og teknologi innen hydrogen er tallenes tale klar. Det kommer en jevn strøm av hydrogen over norskegrensen hvert år.

Stort potensiale for hydrogen til transport
Oppbygging av infrastruktur og lokal produksjon av hydrogen regnes for å i første rekke skje i forbindelse med stasjonær bruk av hydrogen. Bakgrunnen er at man vanskelig klarer å få avsetning for gassen dersom man skulle forsyne et fåtall biler. Til dette er småskalaproduksjon for dyrt, og risikoen ved å investere for høy. Klarer man å selge gass til stasjonære formål vil risikoen og økonomien i prosjekter se betydelig bedre ut. Norge har derfor et stort potensial for å bygge ut en infrastruktur for hydrogen, gitt at man kan få avsetning for i overkant av ti millioner normal kubikkmeter av gassen. Dette tilsvarer drivstoff til omlag 7000 hydrogenbiler hvert år. Til sammenligning finnes det til nå nærmere 1000 elbiler i Norge.