Hydrogenstasjon til Stavanger

937449b051e8b541cb4eb4e690c13319.jpeg Photo: HyNor

Hydrogentasjonen i Stavanger skal plasseres rett utenfor Statoils hovedkvarter på Forus i Stavanger hvor det allerede ligger en Statoil-stasjon, og vil således ligge sentralt til rette i et svært viktig olje og energimiljø i Norge.


Mye å by på

På Statoil stasjonen på Forus vil altså ikke bare være bensin og diesel tilgjengelig. Samtidig som Statoil nå vil bygge en hydrogestasjon vil lyse gass tilby naturgass ved samme stasjon. Og sammen vil de tilby hytan, dvs en blanding av hydrogen og naturgass.


Utvalget blir altså variert: Hydrogen (350 og 700 bar), hytan (200 bar), naturgass (200 bar), bensin og diesel.


Satser på CO2 håndtering

I første rekke vil Statoil satse på tilførsel av hydrogen tilkjørt på flasker. Planen er imidlertid å bygge opp et produksjonsanlegg for hydrogen med naturgass som energikilde. Slike anlegg slipper ut CO2, og derfor ønsker Statoil å fange og ta hånd om denne CO2en slik at den ikke bidrar til økt drivhuseffekt.


– Dette konseptet er svært spennende og representerer en løsning vi mener virkelig vil flytte på verden. Vi vil i overskuelig fremtid være avhengige av fossilt brensel, men ved hjelp av hydrogen og CO2 teknologi kan vi allikevel kutte klimautslippene drastisk, uttaler Frederic Hauge til Bellona web. Bellona er stolte av å delta i prosjektet, avslutter han.


Bredt samarbeid

Hydrogenstasjonen i Stavanger er tatt frem i et bredt samarbeid mellom ulike aktører og bedrifter. Prosjektpartnere i Stavanger er:


Bellona, Stavanger kommune, Statoil, Lyse Gass, Rogaland fylkeskommune, Energiparken, Rogalandsforskning og Rogaland Taxi.