Nyheter

Bellonas krav til Terje Riis-Johansen

Terje Riis-Johansen
(Foto: Torbjørn Tandberg)

Publiseringsdato: 20. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Terje Riis-Johansen blir ny olje- og energiminister. Bellona hilser den nye statsråden velkommen med sju miljøkrav.

– Det er viktig at vi får en minister som ikke er en næringsminister for oljeindustrien, men en som er ansvarlig for å sette grenser for oljeindustrien, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Nye oljeområder

Utlysningen av nye oljeområder i 20. konsesjonsrunde er ventet å bli den første alvorlige saken den nye statsråden får på bordet.

– Vi forventer at den nye Olje- og energiministeren ikke går inn for oljeleting i sårbare havområder, som områdene utenfor Lofoten, Møre, Farsund og i Barentshavet, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Fornybar energi

Avgått statsråd Aslaug Haga gikk høyt ut med at den sittende regjeringen skulle satse på fornybar energi. Dette rakk Haga aldri å fullføre.

– Det blir en stor utfordring for den nye statsråden å følge opp Hagas løfter om satsing på fornybar energi, sier fagrådgiver i Bellona Ane T. Brunvoll, som krever to milliarder kroner årlig til dette.

Dette er kravene Bellona stiller til den nye statsråden:

1) Stans seismikken: Stopp ulovlig seismikkskyting i sårbare havområder utenfor Lofoten og Vesterålen.

2) Ingen utlysning i sårbare områder i 20. konsesjonsrunde: Ingen utlysninger av nye petroleumsområder i sårbare områder, som utenfor Lofoten, Møre, Farsund og i Barentshavet. Bellona knytter dette kravet opp mot 20. konsesjonsrunde, som ventes å bli lyst ut før sommeren.

3) Etablere renseanlegg på Mongstad og Kårstø: Regjeringen må inngå bindende avtaler for renseanlegg, slik at det står ferdig som planlagt innen 2011/2012 på Kårstø, og på Mongstad innen 2014.

4) Elektrifisere sokkelen: Etablere handlingsplan for elektrifisering av norsk sokkel, for å redusere utslippene fra oljevirksomhet, som står for ca 25 prosent av norske utslipp.

5) Satse på fornybar elektrisitet: Sette av 2 milliarder årlig til utbygging av fornybar elektrisitet. Bygge ut vindkraft med 3Twh, tilsvarende seks Alta-kraftverk, innen 2010. Sette av tre øre fra nettariffen, på samme måte som Enova-ordningen, for satsing på fornybar energi.

6) Rask utfasing av fossil oppvarming: Høyne avgiftene på fyringsolje og strøm, øke tilskuddene på bioenergi.

7) Energimerking av bygninger: Innføre energimerking av bygninger som utløser energieffektiviseringstiltak. Dette må skje innen 1. januar 2009.

Bellona legger vekt på disse sju sakene fordi det er mulig å gjøre noe med dem innen den aktuelle stortingsperioden.

Kontaktpersoner i denne saken:
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32 eller
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67