Nyheter

Dropper energimeldingen

Terje Riis-Johansen
(Foto: Torbjørn Tandberg)

Publiseringsdato: 22. oktober, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Bellona er dypt bekymret over at olje- og energiminister Terje Riis Johansen sier at han allikevel ikke vil lage en stortingsmelding om norsk energi- og klimapolitikk.

Olje og energiminister Terje Riis Johansen uttaler at han dropper å lage en melding til stortinget om regjeringens vei videre for norsk energi- og klimapolitikk. Bellona er redd for at dette kan føre til at flere miljøsaker ikke vil bli behandlet før neste stortingsvalg.

Frykter glemmeboka

– Vi frykter nå at flere miljøsaker nå vil gå i regjeringens glemmebok, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Stortingsmeldingen som var omtalt som energimeldingen ble lansert av tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga. Flere av sakene i energimeldingen skulle være en oppfølging av stortingets klimaforlik, og skulle danne grunnlaget for gjennomføringen av miljøtiltak innenfor effektivisering, fornybar energi og elektrifisering av norsk sokkel, samt utviklingen for norsk oljenæring.

Brudd på klimaforliket

Bellona er svært kritiske til at energimeldingen nå droppes:

– Dette er et soleklart brudd på klimaforliket, og at det kan bety at den rød-grønne regjeringen ikke rekker å sikre stortingsbehandling av viktige miljøsaker i denne perioden, sier Marius Holm.

– Den rød-grønne regjeringen har profilert seg på mange saker som skulle komme i denne meldingen. Flere av disse sakene var sentrale i klimaforliket som ble inngått mellom partiene på stortinget, og den omtalte energimeldingen ble egentlig varslet å komme før jul, sier han.

– I utgangspunktet er vi enige i at det er bedre med konkrete proposisjoner enn stortingsmeldinger fordi at nå trenger vi handling og ikke bare visjoner. Men problemet er at regjeringen nå har meget kort tid igjen å handle på.

Krever stortingsbehandling

Bellona krever at olje – og energiministeren sørger for at følgende saker behandlet i Stortinget i inneværende periode:

–         Konkrete virkemidler for elektrifisering

–         Plan for implementering av EUs fornybardirektiv

–         Overgangsordning for fornybar energi fram til et grønt sertifikatmarked er utviklet

–         Evaluering av tildelingsordning for utvinningstillatelser på norsk sokkel i modne områder

–         Videre utbygging av strømnettet i Norge

–         Energieffektivisering

–         Virkemidler for utvikling av ny fornybar teknologi

– Det vil være meget uheldig om regjeringen går til valg i september uten å ha fulgt opp flere av sakene i klimaforliket, sier Marius Holm.