Nyheter

– Norges CO2-utslipp må gå i minus

Publiseringsdato: 5. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona presenterer i dag ”Norges helhetlige klimaplan”. – Bellonas klimaplan er vårt forslag til hvordan Norge kan bli et moderne, fremtidsrettet og utslippsfritt samfunn, sier leder i Bellona Frederic Hauge. Nå sender Bellona klimaplanen på høring.

Bellonas omfattende klimaplan viser hvordan klimagassutslipp kan reduseres i alle sektorer, slik at Norges CO2-utslipp kan gå i null innen 2040, og i minus innen 2050. Nå sendes klimaplanen på høring.

– Bellonas klimaplan er vårt forslag til hvordan Norge kan bli et moderne, fremtidsrettet og utslippsfritt samfunn, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Bellona ønsker å gi alle interesserte muligheten til å diskutere ikke bare mål for utslippsreduksjoner, men også hvordan det skal gjøres konkret, og sender klimaplanen på høring med en måneds frist. Bellona utfordrer videre politikerne til å ta klimadebatten med seg inn i høstens valgkamp.

Har du innspill til Bellonas klimaplan?
Send epost til: info@bellona.no, merket KLIMAPLAN

Utslipp går i minus

I et karbonnegativt Norge vil utslippene ikke bare ha blitt redusert til null, de vil gå i minus – slik at Norge faktisk bidrar til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Det kan skje ved hjelp av rensing av CO2-utslippene fra biokraftverk, ettersom biomassen har tatt til seg CO2 under vekst.

– Klimaendringene går mye raskere enn vi har forestilt oss. For å unngå farlige klimaendringer trenger vi større utslippsreduksjoner enn vi tidligere trodde, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Norges helhetlige klimaplan inneholder forslag om Superbuss, miljøvennlige bilavgifter, tilrettelegging for ny fornybar energiutbygging, miljøvennlig satsing på industri, elektrifisering og CO2-rensing av gasskraftverk og store industrielle utslippskilder. Bellonas klimaplan inneholder også forslag om biogassproduksjon i landbruket og en storstilt dyrking av alger som ny biomasse.

Gavepakke til regjeringen

Miljøvernminister Erik Solheim møter på vegne av Regjeringen for å motta Bellonas rapport ”Norges helhetlige klimaplan” under Bellonas årskonferanse i Oslo onsdag. Klimaplanen er et innspill til SFTs klimakur.

– Bellonas klimaplan er en gavepakke til storting og regjering, sier nestleder i Bellona Marius Holm, og har dekket bordet for klimaarbeidet til høstens regjering.