Nyheter

– Tar hverken klimakrisen eller egen politikk på alvor

Nestleder Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Alarmklokkene ringer for klimaet, men regjeringen hører ikke etter. Å ikke gi penger til CO2-håndtering på Kårstø, er håpløst, og det svakeste punktet i et budsjett som gjør altfor lite for å nå de vedtatte klimamålene, sier Marius Holm.

Bellona reagerer sterkt på at regjeringen ikke gir penger til CO2-håndtering på Kårstø over statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Regjeringen la renseprosjektet på is i 2009, i påvente av mer kunnskap om hvordan det best kan gjennomføres. I mars i år ble det lagt frem en rapport om hvordan gassterminalen og gasskraftverket kan integreres, noe som vil gi store utslippskutt.

– Alt ligger nå til rette for å få renset et av de største punktutslippene i Norge og for at regjeringen kan oppfylle et av sine viktigste miljøløfter. At det ikke bevilges en eneste krone til Kårstø i dette budsjettet, er håpløst.

Kutter til fornybart

Sammenliknet med forrige statsbudsjett, er bevilgningene til fornybar energi og energieffektivisering lavere i dette budsjettet.

– All den tid vi vet at vi må over til et fornybart samfunn, nytter det ikke å nedjustere ambisjonene for fornybar energi og energieffektivisering, som er to av de viktigste sakene.

Regjeringen foreslår også å gi ti millioner kroner i forbindelse med åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet som er igangsatt ved Jan Mayen.

– Dette er en fortsettelse av en feilslått oljepolitikk, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Mer til miljøvennlig transport

Noen lyspunkter finnes likevel i budsjettet. Bellona er fornøyde med å ha fått gjennomslag for en økning bevilgningene til Transnova, som gir støtte til klimakutt I transportsektoren.

– Det er også positivt at regjeringen har tatt til fornuft og bestemt seg for å droppe den varslede økningen I avgifter på biodiesel, sier Bellona-nestleder Marius Holm.

Kontaktpersoner for pressen:

Marius Holm, nestleder i Bellona: 95721632
Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona: 91331729

Håvard Lundberg, fagrådgiver i Bellona: 95793255
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464