Nyheter

– Flåthen forstår ikke klimatrusselen

LO-leder Roar Flåthen
(Foto: Trond Isaksen)

Publiseringsdato: 8. juni, 2011

Skrevet av: Håvard Lundberg

LO-leder Roar Flåthen mener det blir for dyrt og krevende for Norge å kutte egne klimagassutslipp. Bellona-leder Frederic Hauge er oppgitt over utspillet fra LO-sjefen og spør om ikke Flåthen er opptatt av framtidas arbeidsplasser.

– Hvilke land mener Flåthen at skal ta kostnaden for å utvikle ny teknologi som vil bidra til å redusere verdens klimagassutslipp, hvis ikke rike Norge skal klare å gjøre det? Botswana og Pakistan?, spør Hauge.  

Som et av få land i verden har Norge en tilnærmet utslippsfri energisektor, uten muligheter for billige utslippsreduserende tiltak – som å stenge gamle kullkraftverk. I så måte ligger Norge på mange måter tiår foran andre land, som nå starter med sin energisektor. I Norge vil derfor tiltak i industri- og transportsektoren være helt avgjørende.

–  Det Norge nå skal ta fatt på av utslippskutt vil andre land måtte gjøre de kommende tiårene. Vi har nå en mulighet til å være helt i front innenfor teknologiutvikling og tilpassing til markeder der CO2-utslipp blir stadig dyrere. Slike fremtidsrettede jobber burde LO og Flåthen være svært opptatt av, sier Hauge.

Klima- og næringspolitikk i kombinasjon

Flåthen er bekymret for at nasjonale mål for utslippskutt vil føre til at industribedrifter blir tvunget til å flytte ut av landet, for så å bli etablert i andre deler av verden, med totalt sett økte utslipp som en følge – også kalt karbonlekkasje.

I dag produserer norske industribedrifter materialer som aluminium og silisium som trengs i et framtidig lavutslippssamfunn. Bellona har lenge jobbet for store utslippskutt i Norge, i kombinasjon med å utvikle den landbaserte industrien til å bli konkurransedyktig i en framtid der lave utslipp fra produksjonen vil være avgjørende.  

– Framfor å snakke ned allerede vedtatte målsetninger burde LO jobbe på lag med oss for å sikre at vi kan utvikle en framtidsrettet industri, som tåler å se dagens lys i en fremtid der utslippene må være minimale, sier Hauge.

Dyre tiltak i dag, enda dyrere i morgen

Gjennomføringen av Klimaforliket på Stortinget innebærer at en del dyre tiltak må gjennomføres. Dersom målsetningen om å unngå en global temperaturøkning på mer enn to grader skal nås, er dette utslippskutt som uansett må gjennomføres. Og som Stern-rapporten i 2006 viste er kostnadene ved å iverksette tiltak for å begrense global oppvarming langt lavere enn kostnadene ved å ikke gjøre noe.

– Spørsmålet om man vil gjennomføre utslippsreduksjoner i Norge eller ikke, er i bunn og grunn et spørsmål om man tror på de menneskeskapte klimaendringene eller ikke. Med dette utspillet blottlegger Flåthen sin uvitenhet rundt klimaproblemet. Alle må med, fordi alle skal ned. Det gjelder også rike Norge, sier Hauge.

– Flåthen kan umulig fatte hva klimatrusselen egentlig betyr for oss, legger han til.