Nyheter

Enova vingeklippes i statsbudsjettet

Publiseringsdato: 6. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Det er fare for en radering av regjeringens viktigste klima- og energiverktøy, Enova, viser forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. – Dette gir et kraftig signal om at regjeringens ikke satser nok på miljø og klima, sier Sindre Østby Stub i Bellona.

Energifondet er de midlene Enova har til rådighet hvert år. Nå varsler regjeringen kraftige kutt i fondet. Kampen står om ”ettøringen” – påslaget på nettariffen som gir 780 millioner årlig kroner årlige til Enova, det statlige foretaket som Soria Moria II-erklæringen slår fast at skal være “vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering”.

– Bellona mener påslaget i utgangspunktet må økes til to øre, fordi Enova har store oppgaver foran seg. Nå er det isteden fare for at ettøringen forsvinner helt i revidert statsbudsjett. Det vil føre til en radering av regjeringens viktigste verktøy i klimakampen, sier Sindre Østby Stub, energirådgiver i Bellona.

Bryter med løfter

I tillegg bryter Regjeringen med løftet i Soria Moria II-erklæringen om å bygge et grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering for Enova på 30 milliarder kroner innen 2012. Bevilgningene til fondet ble økt til 25 milliarder i 2010-budsjettet. De siste fem milliardene skulle bevilges over 2012-budsjettet. Det har regjeringen ikke gjort.

– Kombinert kan dette få dramatiske konsekvenser for miljøet og klimaet. Dette er helt feil vei å gå og viser at regjeringen ikke er villige til å satse det som må til for å oppnå klimaforliket og redusere klimautslippene, mener Østby Stub.

Vi må effektivisere

Potensialet for mer effektiv energibruk i Norge enormt. Det er også avgjørende for å realisere klimagasskutt. Derfor mener Bellona det er viktig at vi kommer i gang raskt med energieffektivisering i både byggsektoren og industrisektoren. Her har Enova en nøkkelrolle.

– Enova sitter på ekspertisen og er selve drivverket i å få til energieffektivisering. Det samme gjelder omlegging fra fossil til fornybar energi i Norge. Enova er også sentral for at vi skal få fortgang i å utvikle ny, nødvendig, klimavennlig energiteknologi. Nå haster det. Utslippene øker fortsatt, raskere enn antatt. Derfor må Enova styrkes, ikke vingeklippes, sier Østby Stub.

Ap har null miljøambisjoner

– Vi leser tydelig mellom linjene at det er dragkamp mellom SV, Sp og Ap, der Ap er den som vil vingeklippe Enova. Det viser at Ap har null ambisjoner på miljø- og klimaområdet. Det er tragisk når vi vet at vi må kutte utslippene dramatisk innen 2020 og 2050.

Pressekontakt i Bellona:

Sindre Østby Stub, energirådgiver

Tlf.: 95 78 32 37

sindre@bellona.no