Nyheter

– Syltynn blåbærsuppe fra Høyre og Frp

Frederic Hauge på Kallinika
@Bellona

Publiseringsdato: 7. oktober, 2013

- Høyre og Frp hevder at de vil forsterke klimaforliket, men ingenting i denne plattformen tilsier at det skal oppfylles. Mellom linjene her er det lett å lese at Frp har vunnet klimakampen i forhandlingene. Hvis Høyre og Frp tror de kan leve på Lofoten-fredning i fire år, må de tro om igjen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– På klimaområdet er dette dokumentet fra Høyre og Frp tynt og lite konkret.

Det sier Bellona-leder Frederic Hauge etter en gjennomgang av plattformen fra de to kommende regjeringspartnerne.

Bellona er skuffet over følgende punkter i det rykende ferske dokumentet:

– Frp og Høyre vil «holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet (…)»

– «Videreføre TFO»-ordningen. TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) er en ordning som etter Bellonas syn hindrer kontroll over utvinningstempoet og har vokst til å bli en helt annen ordning enn hva de opprinnelige planene tilsa.

– Plattformen sier ingenting om hvordan utslippene fra olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel kan reduseres gjennom drift på ren kraft fra land.

– Når det gjelder fornybar energi, er formuleringene vide og åpner for fortolkning og videre politisk kamp.

Viderefører elbilfordeler

Noen lyspunkter finnes likevel.

– Høyre og Frp vil videreføre avgiftsfordelene for nullutslippsbiler fram til 2017. I tillegg vil de videreføre unntaket for veibruksavgift fram til 2020. Dette er positivt.

– Det er også gode elementer i plattformen når det gjelder energibruk i bygg, sier Bellona-rådgiver Guro Nereng, og viser blant annet til utfasing av fossil olje i absolutt alle bygg.

Hun understreker at flere formuleringer på området er uklare, og er åpne for tolkning.

– Men det som lover godt, er at Høyre og samarbeidspartiene har stått fast ved lovnadene om å innføre et kvantifiserbart mål for energieffektivisering. Skattefradrag for energieffektiviserende tiltak i husholdningene er også et stort pluss.