Nyheter

– Behov for reform av EUs kvotesystem

Foto: Rolf Iver Mytting Hagemoen, Bellona

Publiseringsdato: 4. desember, 2013

Bellona samlet i forrige uke en rekke eksperter fra næringsliv, politikk og akademia for å diskutere EUs kvotesystem. Meningene var delte om hvordan systemet kan bedres. SVs Heikki Holmås krevde tiltak for mer forutsigbar kvotepris.

– Det trengs automatiske reguleringer som reduserer tilbudet av kvoter når prisen blir for lav.

Det sa SVs Heikki Eidsvoll Holmås på Bellonas forum for diskusjon av EUs kvotesystem (EU ETS) torsdag.

Han går dermed langt i retning av å støtte et av Bellonas krav til reform av kvotesystemet: Bellona foreslo i vår at man skal innføre et kvoteprisgulv. Hvis prisen synker ned til dette minstemålet, trer det i kraft en mekanisme som trekker kvoter ut av markedet. Dermed vil etterspørselen etter utslippstillatelser stige, og prisen går oppover.

– Løsningen vil uavhengig av konjunktursvingninger i Europas økonomier sikre et nødvendig minstemål av langsiktighet i fremtidig karbonpris, sier Bellonas seniorrådgiver Runa Haug Khoury.

Lang talerliste

Bellona hadde invitert eksperter fra en lang rekke aktører til seminaret. Blant innlederne fant vi Stig Schølset fra analyseselskapet Point Carbon, stortingsrepresentant Nikolay Astrup fra Høyre, professorene Gunnar Eskeland (NHH) og Michael Hoel (UiO), Knut Kroeplien fra Energi Norge og Bjørn Kjetil Mauritzen fra Hydro.

Astrup sa i sin innledning av ETS er en kostnadseffektiv måte å kutte utslipp på, og understreket behovet for å stramme inn kvotemengden enda mer enn i dag.

Les mer om Bellonas forslag til reform av ETS her.