Nyheter

Pressemelding: Erna hopper over den store elefanten i rommet i sin landsmøtetale

Frederic Hauge
Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 9. mai, 2014

Det har vært knyttet store forventninger til Erna Solberg sin tale på Høyres landsmøte. Tidligere taler fra Norges statsminister har hittil glimret med fravær av et sterkt klimabudskap.

– Bellona stiller seg positive til statsministerens varslede økning i midler til klimafondet for miljøteknologi og at utfasingen av oljefyring av statlige bygg er blitt fremskyndet. Samtidig hopper statsministeren glatt over den store elefanten i rommet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Norsk oljesektor blir ikke nevnt med ett ord i statsministerens tale. Erna Solberg trekker fram flere av konklusjonene fra FNs klimapanel, men unnlater å nevne en av konklusjonene som har mest betydning for Norge i de kommende årene – nemlig at store deler av våre olje- og gassressurser må bli liggende i bakken om verden skal nå sine klimamål. Petroleumsnasjonen Norge skal gjennom større omstillinger enn de fleste, men samtidig har vi også større muligheter enn de fleste gjennom vår velstand. Det er mangel på lederskap å unnlate å ta opp dette i en slik tale, fortsetter Hauge.

Statsministeren unnlater videre å snakke om dilemmaet knyttet til at hvis vi ikke kutter utslipp i oljesektoren så må vi kutte i annen konkurranseutsatt sektor for å nå våre klimamål. Bellona mener elektrifisering av norsk sokkel burde vært en selvfølgelig del av statsministerens klimabudskap.

– Hadde Erna Solberg inkludert disse perspektivene hadde budskapet fått en helt annen substans, sier Frederic Hauge.

I stedet for å nevne det faktum at det blir umulig å nå klimautslippsmålene uten CO2-fangst og -lagring, latterliggjør statsministeren Mongstad-prosjektet. Bellona mener det fremstår som lite fremtidsrettet.

– Norge trenger en statsleder som tør å løfte fram elefanten i rommet. Uten å nevne norsk olje- og gassutvinning fremstår hele budskapet som overflødig, konstaterer Bellona-lederen.

Regjeringen viser noen første tegn til handling gjennom å foreslå en økning i miljøteknologifondet i revidert budsjett, med ytterligere tillegg i de neste budsjettene. Bellona forventer at regjeringen sikrer fortsatt handlekraft og at dette vil synliggjøres i vårens store klimasak, nemlig elektrifisering av Utsirahøyden. Bellona forventer å se den handlekraften Solberg taler så varmt om, ved at hun tør å ta tak i elefanten i rommet i statsbudsjettet for 2015.

Kontaktperson for pressen: Kommunikasjonssjef Magnus Borgen – 97728476.