Nyheter

Jubler for biokullanlegg på Follum

Jo Straube

Publiseringsdato: 10. november, 2015

Biokull kan erstatte utslipp tilsvarende 160.000 personbiler. Verdensledende produksjonsanlegg havner på Follum.

Bellona mottok i dag nyheten om 138 millioner ENOVA-kroner til biokullanlegg på Follum på Ringerike med stor glede og entusiasme.

Anlegget kan potensielt redusere verdens CO₂-utslipp med 400 000 tonn årlig. Det tilsvarer årsforbruket til nesten 160.000 personbiler.

– Dette er en gledens dag for oss industriromantikere som er opptatt av klimaløsninger, sier seniorrådgiver Olaf Brastad i Bellona.

– Drammen by slipper ut ca 200.000 tonn CO2 i året. Dette anlegget kan altså potensielt sett redusere CO2-utslipp med to ganger de totale klimautslippene til Drammen, sier Brastad.

Han er klar på at det er mange år med politisk påvirkning som ligger bak dagens gladsak.

– Bellona har sammen med  ferrolegeringsindustrien i snart femten år etterspurt konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av biokull basert på norske skogressurser, sier Brastad.

 

 

Fra Ringerike til Paris

Han mener det som nå skjer på Ringerike er gode nyheter som Bellona vil ta med seg til FNs klimatoppmøte i Paris som begynner om 20 dager.

– Vi har et ansvar for å nytte norske ressurser i en verden som trenger materialer produsert med minst mulig fotavtrykk. Det som skjer på Follum er en nyhet som fortjener internasjonal oppmerksomhet, og det ønsker Bellona mer enn gjerne å bidra til å gjøre kjent for delegater fra over 190 land som skal diskutere klimaløsninger innsiden av klimatoppmøtet i Paris, avslutter Brastad.