Jubler for biokullanlegg på Follum

ingressimage_olaf_22_2.jpg Photo: Jo Straube

Bellona mottok i dag nyheten om 138 millioner ENOVA-kroner til biokullanlegg på Follum på Ringerike med stor glede og entusiasme.

Anlegget kan potensielt redusere verdens CO₂-utslipp med 400 000 tonn årlig. Det tilsvarer årsforbruket til nesten 160.000 personbiler.

– Dette er en gledens dag for oss industriromantikere som er opptatt av klimaløsninger, sier seniorrådgiver Olaf Brastad i Bellona.

– Drammen by slipper ut ca 200.000 tonn CO2 i året. Dette anlegget kan altså potensielt sett redusere CO2-utslipp med to ganger de totale klimautslippene til Drammen, sier Brastad.

Han er klar på at det er mange år med politisk påvirkning som ligger bak dagens gladsak.

– Bellona har sammen med  ferrolegeringsindustrien i snart femten år etterspurt konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av biokull basert på norske skogressurser, sier Brastad.

Les mer her:

 

Fra Ringerike til Paris

Han mener det som nå skjer på Ringerike er gode nyheter som Bellona vil ta med seg til FNs klimatoppmøte i Paris som begynner om 20 dager.

– Vi har et ansvar for å nytte norske ressurser i en verden som trenger materialer produsert med minst mulig fotavtrykk. Det som skjer på Follum er en nyhet som fortjener internasjonal oppmerksomhet, og det ønsker Bellona mer enn gjerne å bidra til å gjøre kjent for delegater fra over 190 land som skal diskutere klimaløsninger innsiden av klimatoppmøtet i Paris, avslutter Brastad.