Nyheter

Skal kutte utslipp i havbruket

Frederic Hauge på merdkanten på Ocean Forest lokaliteten Rongøy.
Frederic Hauge på merdkanten på Ocean Forest lokaliteten Rongøy.

Publiseringsdato: 17. august, 2017

Bellona inngår samarbeid med teknologigiganten ABB. Første prosjekt er å kutte utslipp i oppdrettsnæringen. - Det er store utslippskutt å hente ved å elektrifisere flåter, båter og annet utstyr i oppdrettsindustrien, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

borghild_abb Borghild Lunde, ABB. Credit: ABB

Bellona inngår i dag et samarbeid med ABB og Lerøy. De tre partnerne skal sammen lage en studie for lakse- og ørretproduksjon i sjø uten utslipp av Co2, NOx og SOx.

 

Hjelper klima og arbeidsmiljø

Studien skal bidra til at havbruksnæringen blir mer klima- og miljøvennlig gjennom økt bruk av elektriske løsninger ved produksjon av laks og ørret i sjø.

– Det er store utslippskutt å hente i oppdrettsnæringen. Både fôrflåter, arbeidsbåter, notvaskere og annet utstyr som i dag drives av dieselaggregater kan elektrifiseres og bli utslippsfrie, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han er glad for at ABB og Lerøy vil bidra til å løfte sjømatindustrien inn i framtida:

– Det vil spare klimaet og gi de ansatte et bedre arbeidsmiljø, sier Hauge.

 

Vil fjerne aggregatene

Studien vil sette søkelys på reduksjon av aktuelle gassutslipp til sjøs som stammer fra forbrenningsmotorer og aggregater, og vil blant annet inneholde:

  • Erstatning av aggregater med strøm fra land og/eller batterier på fôrflåtene
  • Lademuligheter for elektriske båter
  • Elektrifisering av båtparken
  • Kabeltilkobling eller batteri for drift av notvaskere og annet utstyr som drives av aggregater
  • Strømtilførsel til avlusingsflåter og -utstyr
  • Annet driftsmateriell som i dag bruker aggregater til kraftproduksjon

 

Billigere og bedre

Studien vil også dekke andre muligheter som åpner seg ved elektrifisering, for eksempel HMS, økonomi og mulighet for høyere automatiseringsgrad gjennom økt digitalisering med tilkobling via fiberoptiske kabler til landbaserte driftssentraler.

– Elektrifisering kan også kan bidra til reduserte produksjonskostnader og bedre HMS, gjennom bortfall av eksos, støy og vibrasjoner fra fossildrevet utstyr. Dette blir en visjonær studie som går lenger enn landstrømstilkobling til fôrflåtene, sier Borghild Lunde i ABB.