Media

produksjon av kull, olje og gass

Produksjonsutvikling for kull, olje og naturgass i IEAs nye rapport.

Produksjonsutvikling for kull, olje og naturgass i IEAs nye rapport.