Nyheter

Bellona jubler for hydrogen-satsing

Bellona-stifter Frederic Hauge
Bellona-stifter Frederic Hauge

Publiseringsdato: 17. desember, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

–Tilsagnene fra Enova er svært viktig for utvikling av en hydrogenindustri i Norge og Europa. Dette er industri og teknologi vi trenger for å nå klimamålene våre, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Fredag morgen ble det offentliggjort at Enova deler ut en milliard kroner til hydrogenprosjekter hos Yara, Horisont Energi og Tizir Titanium and Iron.

– Det er gledelig at Enova søtter hydrogenproduksjon med lave utslipp av klimagasser. For å få i gang hydrogenproduksjon fra naturgass med karbonfangst- og lagring må regjeringen også tydeliggjøre at industrien slipper å betale CO2-avgift på naturgassen som brukes, sier Hauge.

Bellona har fulgt Tizirs hydrogenprosjekt siden det var på idéstadiet. Bellona samarbeider også med Horisont Energi om blå ammoniakk og CO2-lager.

–Det er viktig at det nå utvikles flere lager for CO2. Horisont Energi tilrettelegger for at flere aktører kan planlegge for karbonfangst- og lagring, sier Hauge.

Både EU-kommisjonen og europeiske land som Belgia og Storbritannia ønsker produksjon og bruk av blått hydrogen. Derfor mener Bellona denne satsingen kommer på riktig tidspunkt.

–Produksjon og bruk av lavutslippshydrogen må skje parallelt. Dette har Enova forstått, og det gir denne prosjektporteføljen stor demonstrasjonsverdi både for Norge og Europa, sier Hauge.