Nyheter

Nå må politikerne ta kraft-tak!

Seniorrådgiver i Bellona, Benjamin Strandquist, har skrevet dette innlegget i samarbeid med EFO og Nelfo.
Seniorrådgiver i Bellona, Benjamin Strandquist, har skrevet dette innlegget i samarbeid med EFO og Nelfo.
Bellona

Publiseringsdato: 15. juni, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Vi trenger ikke flere utredninger og vurderinger om energieffektivisering eller strømnettutbygging. Vi trenger handling fra politikerne.

Av:Benjamin Strandquist, seniorrådgiver elektrifisering, Miljøstiftelsen Bellona, Tore Strandskog, Direktør for næringspolitikk Nelfo, Frank Jaegtnes, adm.dir. Elektroforeningen.

 Dette innlegget stod på trykk i Dagsavisen tirsdag 14.juni.

Regjeringens tilleggsmelding til energimeldingen ble behandlet av Stortinget i forrige uke. I dag legges Strømnettutvalgets utredning om fremtidig utvikling av strømnettet frem. Stortinget har pekt ut veien til en sikrere kraftsituasjon, grønn omstilling og kutt i klimagassutslipp. Da er det synd at politikerne seiler rett forbi tiltakene for hvordan vi kan bruke energien vi allerede har på en bedre måte, og at vi fortsatt heller bruker betydelige ressurser på å diskutere strømnettet fremfor å faktisk bygge det ut.

Politikerene «vurderer», «utreder» og «ser på» hva vi kan gjøre på lang sikt. Vi vet imidlertid mer enn nok til å sette i gang, og det burde vi gjort for lenge siden. Strømnettet vårt må utvilsomt dimensjoneres opp for at vi skal kunne elektrifisere industri og transport på land og til vanns. Det er videre mange år siden Stortinget vedtok at vi skal kutte 10 TWt energiforbruk i eksisterende bygningsmasse, noe som tilsvarer en fjerdedel av forbruket, innen 2030.

Det er mer enn gjennomførbart.

Enova må få i oppdrag å realisere 10 TWt energieffiktivisering og 5 TWt strømproduksjon i bygg innen 2030. Dette er godt innenfor det NVE sier er mulig å få til. Tar vi ut hele potensialet som NVE beskriver, kan strømkundene tilføre strømmarkedet 25 TWt ny tilgjengelig strøm gjennom egenproduksjon og redusert strømforbruk. Det tilsvarer en sjettedel av hele vårt samlede strømforbruk i dag, som vi så i stedet kan bruke på elektrifisering av transport, maritim sektor, batterifabrikker og annen industri, for å nevne noe. Med gode tiltak kan vi både gjøre godt for lommeboka til folk som nå betaler mye for strøm, samtidig som vi ved hjelp av disse energieffektiviseringstiltakene og tilhørende strømnettutbygging sikrer industrietableringer og elektrifisert land- og sjøtransport som blir viktige i det grønne skiftet.

Det å gjennomføre tiltak slik at husholdninger, bedrifter og næringsbygg både sparer og bruker strømmen mer effektivt er ukontroversielt. Spesielt sammenlignet med de lite fruktbare debattene om vindturbiner på land eller utbygging av annen fornybar kraft.

Norge trenger enorme mengder kraft, og vi trenger den nå. Sør-Norge får et kraftunderskudd, strømprisen vil holde seg skyhøy og det er fare for at industrietableringer ikke blir realisert. Klart skal vi satse på ny kraftproduksjon, men det er synd at svært få politikere snakker om hvordan vi kan bruke den kraften vi allerede har på en bedre måte. Ny kraftproduksjon skaper debatt og konflikt og tar tid. Mange har kjent på en strammere økonomi, blant annet på grunn av høye strømpriser. Det kan vi gjøre noe med. Et sterkere strømnett og en regulering som gjør det lettere for nettselskapene å legge til rette for økte strømbehov i industri og transport gjør at vi fjerner usikkerhet rundt fremtidig verdiskapning og klimamål.

Det er på høy tid at politikerne får fart på energieffektiviseringen og nettutbyggingen. Det blir viktig om vi skal slippe å danse regndans fram til ny kraftproduksjon er på plass og havne bakpå i den internasjonale konkurransen om etablering av kraftkrevende industri, som batterifabrikker. Dette er konfliktfritt, lønnsomt for folk, og gjør at vi kan bruke den energien vi har på en bedre måte.

Gode intensjoner, utredninger og vurderinger er ikke det samme som handling.