Nyheter

– Med lite kraft blir karbonfangst avgjørende

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Bellona

Publiseringsdato: 1. februar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Vi når ikke klimamålene uten en skikkelig satsing på klimaløsninger som frigjør kraft, eller ikke krever kraft. Det har blitt klinkende klart gjennom Energikommisjonens rapport, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Energikommisjonen la frem sin NOU «Mer av alt – raskere» onsdag. I rapporten mener flertallet i kommisjonen, som lekket til media på forhånd, at det må bygges 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030. I tillegg til dette kommer opp mot 20 TWh energieffektivisering.

– Energikommisjonen legger til grunn en voldsom utbygging av kraft frem til 2030. Men Thema-rapporten laget for NHO viser at 12 TWh ny kraftproduksjon er et mer sannsynlig scenario for 2030. Ytterligere 12 TWh fra vann, vind og sol kan ifølge rapporten utløses, men det krever raske beslutninger. Det blir 24 TWh til sammen, som vil være krevende nok å få bygget, sier Eriksen.

Vind og sol

Havvind-potensialet kommer i tillegg, noe Bellona regner som vanskelig å få bygget i skala før 2030. Derfor er vind på land og sol teknologiene som regjeringen raskt må få på plass rammevilkår for, i tillegg til energieffektivisering.

Eriksen mener at kommisjonen kommer med en del gode forslag som olje- og energiministeren kan sette i gang med umiddelbart.

– Kommisjonen kommer med gode forslag på energieffektivisering, og forslaget om å bygge ut nett i forkant av forbruket, støttes fullt ut. I altfor mange år har økt nettleie blitt skjøvet frem som et argument mot å investere langsiktig. Det holder ikke når vi vet at elektrifiseringen må akselerere over det kommende tiåret, og at vi må investere langsiktig i denne infrastrukturen. Her må det komme en endring i rammevilkår for både Statnett og nettselskaper, slik at de kan bygge infrastruktur med et lengre perspektiv enn i dag, sier Eriksen.

Medier har ment at Energikommisjonen sår tvil om klimamålene, ettersom kraftsituasjonen er utfordrende. Men det finnes løsninger på dette, mener Bellona.

CCS en løsning

– Klimaløsninger som frigjør kraft blir viktigere enn noen gang, i lys av denne rapporten. Bellona mener karbonfangst og –lagring (CCS) er nettopp en slik løsning. Dette perspektivet er dessverre fraværende i rapporten.

– Vi mener titalls TWh i nytt forbruk i landbasert industri og på norsk sokkel kan hindres hvis vi satser mer og raskere på CCS, mener Eriksen.

Eriksen mener Energikommisjonen bommer når de legger til grunn kostnadseffektivitet som førende prinsipp for elektrifisering av sokkelen.

– Her mangler kreativitet og vilje til å utforske nye løsninger. Det er for eksempel ingen grunn til å definere ut løsninger med karbonfangst og –lagring, som industrien har utviklet og kan levere før 2030.