Nyheter

Avslører atomuhell i Halden

Publiseringsdato: 3. mars, 1998

Skrevet av: Roger Grøndalen

På 90-tallet har det skjedd minst seks alvorlige hendelser ved atomreaktoren i Halden. Hendelsene er forsøkt hemmeligholdt.

Dette kommer fram i Motmelding til St. meld. 22 – Nedleggelse av Halden-reaktoren, som Bellona la fram fram i dag.

I motmeldingen avslører Bellona at det har skjedd flere hendelser og nesten-ulykker ved den omstridte atomreaktoren i Halden. På 90-tallet har det ifølge Bellonas nye opplysninger skjedd minst seks alvorlige hendelser. Hendelsene har vært såpass alvorlige at de er blitt klassifisert i henhold til Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) Nuclear Event Scale. Hvilke klassifisering som er gitt er ikke kjent, da både Institutt for energiteknikk, som driver reaktoren, og Statens strålevern har valgt å holde denne informasjonen hemmelig. Det er likevel klart at en av hendelsene førte til en nødstopp på grunn av ustabilitet i reaktoren.

Bellona kan i sin motmelding også avsløre at det ved flere anledninger har skjedd uhell i forbindelse med eksperimentering med brenselseleementer. Ved to større hendelser i 1968 og 1972 førte dette til lekkasjer av radioaktivitet til kjølevannet.