Nyheter

Her er Atomlageret

Publiseringsdato: 24. september, 1998

99,5 prosent av det radioaktive avfallsproblemet i Norge vil aldri komme til lageret i Himdalen, fordi det er høyaktivt. Samtidig holder myndighetene all informasjon om lagring av det brukte atombrenselet fra atomreaktorene i Halden og Kjeller strengt hemmelig.
24/09-1998 12:00


Her er Atomlageret

Vi har også bilder i en kvalitet egnet for trykk

99,5 prosent av det radioaktive avfallsproblemet i Norge vil aldri komme til lageret i Himdalen, fordi det er høyaktivt. Samtidig holder myndighetene all informasjon om lagring av det brukte atombrenselet fra atomreaktorene i Halden og Kjeller strengt hemmelig.

Bellonas anmodning om åpenhet er blitt avslått av den ansvarlige ministeren – Dagfinn Høybråten i Helse- og Sosialdepartementet.

Bellona Web viser her hvor det meste av det «hemmelige» avfallet er: Mellom 7 og 9 tonn høyaktivt brukt atombrensel befinner seg bak gjerdet rundt atomreaktoren i Halden, og noe ligger i fjellhallen som rommer selve atomreaktoren. Ytterligere 1,5 tonn er lagret ved atomreaktoren i Kjeller.

Hemmelig eksport
Bellonas beregninger viser samtidig at omtrent fire tonn brukt norsk atombrensel må være ført ut av landet. Også dette er «hemmelig», men framgår av tall oppgitt av Institutt for energiteknikk og Statens strålevern ved ulike anledninger de siste årene.

Foreløpig kan vi bare spekulere i hvor det eksporterte brenselet har tatt veien.

IFE Halden:
Dette oversiktsbildet viser området utenfor reaktorhallen. Selve atomreaktoren ligger inne i fjellet, mens lageret for høyaktivt brukt atombrensel ligger i blikkskuret og bygningen vegg-i-vegg til venstre. Jernbanesporene går ut fra reaktorhallen og inn til lageret. Det er dette atomlageret IFE Halden og Statens Strålevern ikke vil vise offentligheten. All informasjon om lokaliteten til lagrene er unndratt offentlighet.
Vis større bilde
Blikkskuret
Innenfor disse veggene lagres brukt atombrensel. Flere ganger de siste årene har brukt atombrensel blitt sendt fra Halden til utenlandet i henhold til avtaler som norske myndigheter nekter å offentliggjøre. I tillegg til lageret i Halden lagres brukt atombrensel i tilknyttning til IFEs forsøksreaktor på Kjeller.
Vis større bilde
Atomdøren:
Bak denne døren ligger brukt atombrensel som norske myndigheter ikke vil at offentligheten skal få noen informasjon om. Statens Strålevern hemmeligholder informasjonen om alt atomavfallet som finnes på innsiden. I Sverige er det lovpålagt at et lager med brukt atombrensel skal tåle at en jumbojet styrter på lageret uten at det brukte atombrenselet skades. Det samme kan ikke sies om lagringsforholdene like utenfor sentrum av Halden.
Vis større bilde