Nyheter

Høybråten snur i atomsaken

Publiseringsdato: 29. september, 1998

Skrevet av: Runar Forseth

Helse- og sosialminister Dagfinn Høybråten gjør helomvending i spørsmålet om hemmeligstempling av atomlagringen i Halden. Nå vil han frigi mest mulig informasjon.

– De fleste opplysninger om lagring av brukt brensel i Norge kan frigis, sa Høybråten til TV2 i ettermiddag, etter å ha vært på befaring ved det "hemmelige" atomlageret i Halden.

Høybråten lover nå ny gjennomgang av de hemmeligstemplede opplysningene om hvordan brukt norsk atombrensel lagres og behandles. Helomvendingen kom etter kraftig press fra Bellona i forrige uke. Høybråten var tidligere i dag på befaring ved atomreaktoren i Halden sammen med næringsminister Lars Sponheim.

Mens debatten gikk lenge og høyt om lageret for lav- og mellomradioaktivt avfall fra industri og sykehus før det omsider ble lokalisert til Himdalen, har det vært lite snakk om lagringen av høyaktivt avfall, dvs. brukt atombrensel. Slikt avfall produseres ved de to norske atomreaktorene på Kjeller og i Halden. Dette avfallet utgjør omlag 99,5 prosent av all produsert radioaktivitet i Norge – og er dermed av langt større viktighet enn lageret i Himdalen. Til nå har så godt som all informasjon om det brukte brenselet vært hemmeligstemplet.

– Jeg betrakter dette som en første seier, sier Thomas Nilsen i Bellona. – Vi ser fram til å motta informasjonen. Dersom Høybråten holder det han lover kommer den norske atominformasjonen opp på linje med for eksempel Sverige og USA.