Nyheter

Bare rør fra IFE

Publiseringsdato: 15. oktober, 1999

Skrevet av: Thomas Nilsen

IFE innrømmer fredag ettermiddag at røret som Bellona plugget på Kjeller er deres rør for utslipp av flytende radioaktivt avfall.

 

-Dette er ikke vårt rør, uttalte informasjonssjef Viktor A. Wikstrøm jr. ved Institutt for Energiteknikk, i går kveld etter at Bellona hadde plugget utslippsrøret for flytende radioaktivt avfall til Nitelva ved Lillestrøm.

Men røret som Bellona plugget tilhører IFE. Dette innrømmet IFE fredag ettermiddag. Også i følge kart fra Teknisk Etat i Skedsmo kommune er det IFE sitt avløpsrør som er Bellona tettet.

-Vi er rystet og sjokkert over at IFE i går benektet overfor pressen og Bellona at det var deres rør som ble plugget, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

Bellona var sent i går kveld og utførte målinger også ved en annen kum hvor utslippsrøret fra IFE passerer. Denne kummen ligger bare noen få hundre meter ovenfor kummen hvor Bellona plugget røret. Også her ble det målt forhøyet stråling, med snitt på 0,59 mikro/Sv. De største verdiene ble målt helt inntil røret. For eksempel ble det målt 0,79 mikro/Sv helt inntil røret ved den nederste kummen. Disse verdiene ble målt etter at det var borret hull på selve rørledningen. Dette er nøyaktig de samme verdiene som Bellona målte som gjennomsnittsverdi ved røret som ble plugget tidligere på dagen. Kontroll-målinger Bellona gjorde ved andre kummer i nærheten viste stråleverdier ned mot en femtedel av hva som ble målt i de to kummene hvor IFE’s utslippsrør for flytende radioaktivt avfall passerer.

Da IFE’s egen strålevernssjef, Steinar Bakke ved 18.00 tiden i går kveld selv var nede i kummen og målte konstaterte han verdien på rundt 0,5 mikro/sv.

 

-Røret er ikke vårt, var Bakke’s første kommentar til Bellona og journalister fra VG da han kom opp fra kummen. Dette kan skyldes Tsjernobyl-nedfallet, fortsatte Bakke. Nå viser det seg altså at IFE’s strålevernssjef altså ikke var klar over hvor deres eget utslippsrør til Nitelva gikk.

På en pressekonferanse på Lillestrøm fredag ettermiddag har representanter fra kommunen bedt IFE om en nærmere redegjørelse for hvorfor de ikke viste hvor røret gikk.

Bellona mener det er forskrekkende at IFE enten har forsøkt å bløffe omverdenen ved å si at det ikke er deres rør. Enda verre er det viss det faktisk viser seg at IFE ikke har visst hvor deres eget rør for utslipp av flytende radioaktivt avfall til Nitelva har gått de siste 30 årene.