Nyheter

Helt på vidda i tynne klær og sko

Publiseringsdato: 15. desember, 1999

Skrevet av: Frederic Hauge

Ved atomreaktoren på Kjeller har det nå kommet fram enda flere sjokkerende opplysninger. Sikkerhetssjefen ved IFE, Smidt Olsen bør vite hva de radioaktive tønnene inneholder, uten å bagatellisere saken ved å si at det er sko og klær oppi.

Institutt for energiteknikk:

I et brev til Natur og Ungdom og Bellona innrømmer Statens Strålevern at enkelte deler av lageret er så radioaktivt at det ikke er forsvarlig for Statens strålevern å inspisere dette lageret. Dette kommenterer IFEs såkalte sikkerhetssjef Helge Smidt Olsen i Dagsavisen. Riktignok tar han forbehold om at han er på fjellet og ikke kan svare ordentlig. På spørsmål fra Dagsavisen om tønnenes innehold svarer han at han ikke helt vet, men at han tror det er kontaminerte sko og klær. Mye tyder på at han ikke bare har vært på vidda fysisk, men at han befinner seg der konstant på det mentale plan.

Man skal være bra dust i hodet for å tro at et lager som har så høye doser (50 millisivert i timen, tilsvarer maksimal årsdose for en kjernekraftarbeider) som det her er snakk om, inneholder klær og sko. Da har det skjedd en svært alvorlig ulykke med alvorlige konsekvenser for mennesker liv og helse, eller noen har vasset i flytende avfall med høye stråledoser som resultat. Sannsynligheten for at dette har skjedd på Kjeller er liten. Da er det mer sannsynlig at Helge Smidt Olsen prøver seg på en ny løgn fra IFE. For lyve kan de, og de gjør det hele tiden. Etter min mening er det som nå skjer så grovt at de bør miste konsesjonen, og anlegget bør settes under statlig administrasjon uansett hvor mye for privatisering man måtte være for eller mot.

En sikkerhetssjef bør vite, uten å måtte gå i dokumentene hva et slikt alvorlig problem består i selv om han er på fjellet. Forsøk på å bagatellisere saken som Smidt Olsen prøver på gjennom å si at det er sko og klær, samt å erklære at dette ikke er så farlig så det trengs ikke å inspiseres bør føre til at han får sparken. (Han bør heller ikke få jobb noe annet sted hvor begrepet risiko eller sikkerhet er aktuelt). Om det skulle være rett at det er klær og sko som medfører så høye stråledoser, går vi ut i fra at flere i IFEs ledelse havner i fengsel på grunn av alvorlige stråledoser som ikke er rapportert.

Bellona sier ikke at dette er livsfarlig og at folk bør være redde. Vi vet ikke annet enn at mesteparten om det som omhandler lagrene ved Kjeller er sladdet i den versjonen av sikkerhetsrapporten som vi har fått og at vi og Natur og Ungdom er nektet adgang til atomlageret. Norge har langt strengere regler for dette enn noe annet vestlig land vi kjenner til. Vi har fått besøke tilsvarende lagre både i England USA og Frankrike, ja selv i Russland har vi fått se mer enn vi får i Norge. Når nå IFE og Statens Strålevernet innrømmer at deler av det lille som ikke var sladdet i sikkerhetsrapporten om lagrene på Kjeller er feil, så føyer det seg bare inn i rekken av løgnaktige utsagn fra atom-mafian i IFE.

Bellona går inn for å legge ned reaktoren i Halden, foreløpig har vi sagt at Kjeller-reaktoren kan bestå. Skal den det, er ledelsen ved Instituttet helt avhengig av tillit hos befolkningen både i nærmiljøet, opinionen og hos myndighetene. Den tilliten er sterkt svekket etter de siste måneders avsløringer. Institutt for Energiteknikk vet ikke hvilket rør de slipper ut radioaktivitet igjennom og de vet ikke hva de har lagret, lagrene lar seg ikke inspisere og i tillegg har de unnlatt å rapportere de høyeste verdiene i Nitelva til myndighetene.

Vi unner gjerne Sikkerhetssjef Smidt Olsen en tur på fjellet og er glad for at han kan glede seg over naturens skjønnhet. Men han og resten av gjengen på Institutt for energiteknikk kan ikke tillate seg å være så helt på viddene som de har vært denne høsten og tidligere. De må innse at de driver to reaktorer i urbane, tett befolkede strøk. De er avhengige av tillit som ikke eksisterer og ingenting av det de sier eller gjør tilsier at slik tillit kan eksistere. Dersom isotop-produksjonen ved atomreaktoren på Kjeller er så viktig som de sier for medisinsk bruk så må myndighetene selv stå for dette og sette instituttet under administrasjon snarest.