Nyheter

IFE-rør lekker radioaktivitet

Publiseringsdato: 14. januar, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Statens Strålevern har lagt ned øyeblikkelig forbud mot flere utslipp av flytende radioaktivt avfall fra IFE etter at det tidligere i uka ble avdekket flere lekkasjer langs rørledningen.

Tirsdag denne uken fjernet representanter for Institutt for Energiteknikk (IFE) pluggen i utslippsrøret for flytende radioaktivt avfall fra atomanlegget på Kjeller. Bellona plugget røret 14. oktober i fjor. Samme dag som IFE fjernet pluggen slapp de ut 5 kubikkmeter rent vann gjennom røret for å teste det for eventuelle lekkasjer. Observatører fra IFE oppdaget da indikasjoner på lekkasjer ved kum nr. 9 som ligger inne på IFE sitt eget område på Kjeller.Dagen etter, onsdag 12. januar, ble to tanker med flytende radioaktivt avfall sluppet ut gjennom rørledningen. Den første tanken inneholdt 29 kubikkmeter, inneholdene radioaktivt jod. Senere samme dag startet IFE med å tømme en tank til med flytende radioaktivt avfall. Det ble umiddelbart oppdaget indikasjoner på lekkasjer fra rørledningen i to kummer. Lekkasjene ble oppdaget mellom det ytre og det indre røret.


På bakgrunn av lekkasjene som ble oppdaget har Statens Strålevern nå lagt ned et umiddelbart forbud mot flere utslipp av radioaktive stoffer gjennom utslippsrøret. Strålevernet skriver i sin avgjørelse at forbudet gjelder inntil IFE kan dokumentere at utslippsrøret sin tekniske tilstand er tilfredsstillende.


IFE har så sent som 6. januar i år hevdet at rørets tekniske tilstand var tilfredsstillende. Dette skrev instituttet i et brev til Statens Strålevern etter å ha blitt forespurt om det 32 år gamle rørets tekniske tilstand. IFE hevdet da at tekniske undersøkelser var gjennomført.


Statens Strålevern ga den 23. november i fjor forlenget utslippstillatelse fra IFE sitt atomanlegg på Kjeller gjeldene frem til 31. mars 2000. Det er denne tillatelsen som nå er trukket tilbake etter at det ble kjent at røret kan være råttent.


Det flytende radioaktive avfallet som ble sluppet ut gjennom rørledningen da lekasjene ble oppdaget er det avfallet som har samlet seg opp på IFEs anlegg på Kjeller i tiden fra Bellona plugget røret i fjor høst og frem til pluggen – urettmessigvis – ble fjernet denne uken.


Røret, som er nærmere en og en halv kilometer langt går blant annet gjennom et boligområde på Kjeller, videre under Kjeller flyplass og videre under Nebbursvollen bad, for det følger Nitelva nedover noen hundre meter til utslippspunktet. Statens Strålevern skriver i sitt vedtakk at forbudet mot utslipp gjelder inntil IFE kan dokumentere at rørets tekniske tilstand igjen er tilfredsstillende.