Nyheter

Tre nye atomtester på Novaja Zemlja

Publiseringsdato: 7. september, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Russland har igjen testet plutonium for atomvåpen på Novaja Zemlja, 28. og 31. august, samt 3. september. Det russiske atomenergiministeriet bekrefter at hver test omfattet rundt 100 gram plutonium.

I løpet av de siste to ukene har Russland igjen gjennomført en serie av subkritiske atomtester ved prøvesprengningsfeltet på Novaja Zemlja. For første gang har en talsmann for Minatom, det russiske atomenergiministeriet, bekreftet mengdene plutonium benyttet ved testene, rundt 100 gram for hver test.

Russland ratifiserte den internasjonale avtalen som forbyr testing av atomvåpen 30. juni i år. Testene nå i august og september bryter formelt sett ikke med prøvesprengningsavtalen, men de fleste nasjoner har klart sagt at slike subkritiske atomtester bryter med intensjonen bak avtalen.

Siste ukers subkritiske atomtester ble gjennomført i tunneler ved Matotskhin-stredet som skiller nordøya og sørøya av Novaja Zemlja. Minatom sin pressetalsmann i Moskva, Jurij Bespalko, sier at testene ble gjennomført med plutonium av ulik alder. Den offisielle begrunnelsen for testene er å sjekke sikkerheten ved gamle atomvåpen, men russiske medier spekulerer i om dette er sant. Avisen Gazeta refererer til flere russiske atomvåpen eksperter som sier at slik sikkerhets test av plutonium er unødvendig, og antyder i steden at testene er et ledd i utviklingen av nye atomvåpen.

Ved subkritiske atomtester starter det ikke noen kjedereaksjon og Minatom sier også at det ikke er registrert utslipp av radioaktivitet etter testene. Dette er det ingen som kan kontrollere: Prøvesprengingsfeltet på Novaja Zemlja har vært stengt for sivile strålevernsmyndigheter og andre eksperter siden de første atomprøvesprengningene startet i 1955.

Totalt 132 atomstridshoder er detonert på Novaja Zemlja, den siste 24. oktober 1990. Nå i september er det 10 år siden Bellona skipet M/S Genius lå utenfor prøvesprengningsfeltet og protesterte mot den siste atomprøvesprengingen.

Straks de siste tre subkritiske atomtestene på Novaja Zemlja ble kjent i dag, ba Bellona Statsminister Jens Stoltenberg om å protestere overfor den russiske presidenten Vladimir Putin. Stoltenberg og Putin har et formelt møte i forbindelse med FN-samlingen i New York fredag.

I etterkant av at Bellona informerte regjeringen om de subkritiske atomtestene på Novaja Zemlja høsten 1998, protesterte Norge overfor Russland. Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk skrev i et brev til Bellona:

«Vårt syn er at subkritiske tester sender et uheldig signal i en tid hvor fremgang innenfor rustningskontroll i økende grad blir vektlagt. Testene kan ikke sies å være i samsvar med prøvestansavtalens ånd. Det er videre fare for at slike tester kan minske presset for snarlig ratifikasjon og økt oppslutning om prøvestansavtalen, noe vi vil finne meget beklagelig.»