Nyheter

Nyetablert stiftelse vil heve Kursk

Atomubåten Kursk ligger på 108 meters dyp i Barentshavet.
Foto: Kursk Foundation / Rubin

Publiseringsdato: 22. november, 2000

Skrevet av: Frederic Hauge

En stiftelse etablert av nederlandsk næringsliv med støtte fra nederlandske og russiske myndigheter håper det er mulig å heve den sunkne atomubåten Kursk.

En risikostudie vil bli laget som skal evaluere om det er mulig å heve ubåtvraket. På pressekonferansen i Haag ble det tatt enkelte forbehold om at studiene er foreløpig, men det er ingen tvil om at den nyetablerte «Kursk Foundation» har som primært mål å få hevet Kursk i løpet av sommeren 2001. Formannen i stiftelsen, den tidligere nederlandske forsvarsministeren Dr. Van Eekelen er optimistisk med hensyn til å heve Kursk.


– Vi har kommet til den konklusjonen at det aller beste er å få hevet Kursk. Hvis det skulle lekke ut radioaktivitet fra de to reaktorene til Kursk vil dette få svært seriøse følger for miljøet, sier Van Eekelen. Han understreket samtidig at det så langt ikke er målt lekkasjer, men at en frykter at disse kan komme i fremtiden.


Dersom de endelige studiene viser at det ikke er riktig å heve ubåten så vil «Kursk Foundation» vurdere forskjellige alternativer for å forselge ubåten der den ligger på bunnen av Barentshavet. Van Eekelen presiserte også at etableringen av denne stiftelsen er viktig for å vise verden at det er en internasjonal plikt å hjelpe Russland i en slik situasjon.

12b1b3dfff758644434b09f9ad382290.jpeg Photo: Foto: Kursk Foundation / Rubin

På pressekonferansen ble det vist bilder tatt av det russiske forskningskipet «Accademisian Keldysh» i oktober. Bildene viser svært omfattende skader på skroget til Kursk.


Nederlandske myndigheter har foreløpig bevilget 500 000 Gylden til forstudier av de forskjellige løsningene. På pressekonferansen ble det hevdet at snart vil være klar, og man denne går i retning av at en heving av Kursk kan anbefales.


På pressekonferansen deltok den Russiske ambassadøren Kodakhov. Han refererte til et brev fra Visestatsminister Klebanov som var svært takknemlig for den nederlandske støtten. Ambassadøren refererte også til en samtale han hadde hatt med sjefen for Rubin instituttet, Igor Spassky. Spassky skal ha erklært at han var overbevist om at de ville finne en sikker måte å heve Kursk på.


– Det kan bli gjort uten fare for miljøet, hevdet Ambassadør Kodakhov. Den russiske forhandlingslederen for Klimaforhandlingene som denne uken pågår i Haag, Mr A.L Bedrizky var også tilstede under presentasjonen av planene til Kursk stiftelsen. Fra russisk side ble det lagt vekt på de store økonomiske interessene som er knyttet til å holde det fiskerike Barentshavet rent.


Etter det Bellona forstår er man også på russisk side svært opptatt av å sikre fjerning av våpnene ombord i Kursk på grunn av at den ligger så grunt at det er mulig for uvedkommende å få tak i dem. Dette kan vel være den egentlig grunnen til den russiske interessen for å heve Kursk.


Selve hevingen av Kursk vil eventuelt ble gjennomført av et internasjonalt konsortium bestående av flere selskaper, da intet enkelt selkap alene kan klare en så stor jobb. Etter det Bellona kjenner til er det idag de to Nederlandske selskapene Smith og Hereema som sammen med amerikanske Haliburton vil få en slik kontrakt på vestelig side.


Rubin sjefen Igor Spassky har også tidligere vært svært aktiv sammen med nederlandske myndigheter og Smith / Hereema i arbeidet med den sunkne atomubåten Komsomolets. I sikringsarbeidet med dette ubåtvraket ble «Komsomolets Foundation» etablert.


Det er mange av de samme initiativtakerne som nå har opprettet «Kursk Foundation.»