Nyheter

Milliardlån til Ukrainske reaktorer

Publiseringsdato: 7. desember, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Den Europeiske Utviklingsbanken sa i dag ja til å gi Ukraina et omstridt lån på 2 milliarder kroner til å bygge ferdig to gamle atomreaktorer som skal erstatte den siste Tsjernobyl reaktoren.

De to omstridte atomreaktorene er av VVER-1000 typen, en russisk konstruert reaktorteknologi fra slutten av 70-tallet. Ukrainske myndigheter har tviholdt at en endelig nedstenging av den siste operative atomreaktoren ved Tsjernobyl kraftverket er avhengig av at vesten finansierer nye atomreaktorer.


Det var stor uenighet innad i den Europeiske Utviklingsbanken (EBRD) før dagens beslutning. Norge, Tyskland, Østrike og Belgia var mot å gi atomlån til Ukraina, mens Frankrike har vært en sterk pådriver. Det er det statlige franske selskapet Electricite de France, som vil få i oppdrag å lede konsortiet som skal ferdigstille de to atomreaktorene.


63,7 prosent stemte for å gi atomlånet til Ukraina, 7,83 stemte mot, mens 28,49 prosent var avholdende fra å stemme. Stemmegivningen regnes ut fra hvert lands deltakelse i EBRD.


Norges utsending til EBRD møtet, finansminister Karl Erik Schjøtt-Pedersen, stemte i mot lånet. ‘Det er vår prinsipielle holdning at multilaterale finansinstitusjoner ikke skal delta i bygging av kjernekraftverk. Derimot bør institusjonene kunne bistå med å utnytte alternative energiformer, sier Schjøtt-Pedersen.


De to reaktorene som skal ferdigstilles ved Khmelnitsky og Rivne atomkraftverk, ble begge påbegynt på midten av 80-tallet. De forventes å være klar til drift i henholdsvis 2004 og 2006. Totale byggekostnader er 12 milliarder kroner.


Både myndigheter og miljøgrupper i en rekke Europeiske land har hevdet at Ukraina kynisk har brukt den siste Tsjernobyl reaktoren som pressmiddel for å få atomlånet fra EBRD. Tsjernobyl reaktoren vil bli stengt fredag neste uke.


Bare i løpet av de siste to ukene har det vært to uhell som har ført til nedstenging av reaktoren. En lekkasje av radioaktiv damp medførte nedstenging på onsdag, og spørsmålet nå er om reaktoren vil bli startet opp igjen for bare åtte dagers drift.


Ukraina har en svært urovekkende statistikk for sine atomreaktorer. Bare i løpet av høsten har det vært over 10 uhell som har medført nedstenging av reaktorer. I 1986 medførte en brann i en av Tsjernobyl kraftverkets reaktorer til at store deler av Europa ble radioaktivt forurenset.