Nyheter

Sellafield-utslipp får fortsette

Publiseringsdato: 8. desember, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Britiske miljømyndigheter har trukket kravet om at atomanlegget Sellafield må kutte utslippene av radioaktivt Technetium med 80 prosent. Siden 1993 har utslippene blitt 20-doblet.

Britiske myndigheter velger å overse den sterke kritikken som har kommet fra Irland og de nordiske landene mot utslippene fra skandaleanlegget i Sellafield. I følge siste utgave av New Scientist har utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 til havet blitt 20-doblet de siste sju årene.


Norge, Island, Danmark og Irland har gjentatte ganger protestert kraftig overfor Britiske miljøvernmyndigheter, og krevd at utslippene reduseres til nærmest null. Britiske myndigheter har tidligere sagt at utslippene fra og med 2001 skulle reduseres, slik at kravene i OSPAR-konvensjonen, om forurensning til havmiljø, kunne overholdes.


«Jeg er veldig bekymret av forslaget til å fortsette utslippene av technetium-99 på dagens nivå,» sier den irske ministeren med ansvar for atomsikkerhet, Joe Jacob, til New Scientist.


Det britiske miljøtilsynet har uttalt at de ønsket å pålegge eierne av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuel Ltd. (BNFL), å redusere utslippene av technetium-99 fra dagens nivå på 90 TBq til 10 TBq gjeldene fra 2001. I forrige uke omgjorde de anbefalingene og sier at dette kravet neppe vil bli gjeldende før 2006. Miljøtilsynet gir dermed etter for presset fra BNFL, som på sin side hevder at disse strenge kravene vil medføre at Storbritannia må stenge ned sine sju Magnox-reaktorer. Kilden til technetiumutslippene er reprosessering av de brukte brenselselementene fra Magnox-reaktorene.


«En nedstenging av Magnox-reaktorene vil bli dyrt og vil true myndighetenes forpliktelser til å redusere utslippene av CO2,» sier BNFL i følge New Scientist. Det statseide BNFL har for tiden store økonomiske problemer. Tidligere i år ble det avdekket at selskapet hadde forfalsket sikkerhetsrapporter knyttet til produksjonen av MOX-brensel ved Sellafield-anlegget for levering til japansk atomindustri. Avsløringene medførte at Japan kansellerte tidligere inngåtte avtaler.