Nyheter

Første nye atomkraftverk siden Sovjet-perioden

Publiseringsdato: 26. februar, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

For første gang siden oppløsningen av Sovjetunionen har et nytt atomkraftverk blitt satt i drift i Russland. Rostov atomkraftverk startet sin første reaktor 23. februar.

Fredag 23. februar ble reaktor 1 ved Rostov atomkraftverk i det sørlige Russland startet. Den første tiden vil reaktoren bare gå på en tredjedel av full effekt for å se om den virker som den skal. Gradvis vil effekten økes og i løpet av en måned eller to vil den være i full drift, melder Rosenergoatom, operatørselskapet for russiske atomkraftverk.

Rostov atomkraftverk er det første nye atomkraftverket som blir satt i drift i Russland siden Balakovo atomkraftverk startet sin første atomreaktor i 1985. Så kom Tsjernobyl-ulykken i 1986 og alle planer om videre utbygging av atomkraft ble lagt på is av sikkerhetsgrunner. Nå har isen smeltet. Oppstarten av atomreaktoren i Rostov er den første av flere reaktorprosjekter i Russland som vil se dagens lys i løpet av de nærmeste årene.

Men det er bare en tilsynelatende ny reaktor som nå er satt i drift. Byggingen av Rostov atomkraftverk startet allerede i 1979. I august 1990, samtidig med kuppforsøket i Moskva, var den første reaktoren i Rostov 95 % ferdig. Regionale myndigheter i Rostov-regionen utnyttet urolighetene som fulgte etter kuppforsøket i Moskva og ga ordre om stans i videre bygging av atomkraftverket. De regionale myndighetene beordret en miljø- og sikkerhetsanalyse av atomkraftverket. Denne analysen konkluderte med at en rekke nye sikkerhetskrav måtte implementeres før byggingen kunne fortsette. Mot slutten av 90-tallet ble en ny analyse foretatt av det russiske atomenergiminiateriet Minatom. Ikke overraskende var konklusjonen fra Minatom at atomkraftverket kunne ferdigstilles.

Protester fra lokale myndigheter og ulike miljøorganisasjoner ble ikke tatt til følge. Protestene mot Rostov atomkraftverk har særlig vært rettet mot at verket er konstruert rett ved siden av et stort grunnvannsreservoar, og at det er stor seismisk aktivitet i området.

Atomreaktoren som ble satt i drift på fredag er basert på nesten 30 år gammel teknologi. Reaktoren, som er av VVER-1000 typen, ble første gang lagt på tegnebrettet i 1970.

Med oppstarten av Rostov atomkraftverk er det nå 10 atomkraftverk i Russland med tilsammen 30 reaktorer.

I mai 2000 vedtok den russiske regjeringen Minatom sin plan for utbygging av nye atomkraftverk i Russland. Planen omfatter totalt 23 nye atomreaktorer, hvorav Rostov-reaktoren er den første. Mange av de nye atomreaktorene skal finansieres med inntekter fra den omstridte importen av atomavfall fra andre land.