Nyheter

Atomavfall som gjødsel

Publiseringsdato: 17. april, 2001

Skrevet av: Nils Bøhmer

Gjennom store deler av 90-tallet ble radioaktivt avfall fra atomreaktoren i Halden sendt til kloakkrenseanlegg i stedet for ut i elven Tista. Slammet fra kloakkrenseanlegget har blitt solgt som gjødsel til lokale bønder.

På grunn av en feilkobling i det kommunale ledningsnettet rant det flytende avfallet fra Haldenreaktoren til det lokale kloakkrenseanlegget i perioden 1991 til 1999. Slammet har siden 1994 blitt solgt som gjødsle til bønder i området. I løpet av perioden 1991 til 1999 har det blitt sluppet ut nærmere 500 til 600 MBq med cesium-137.

I følge utslippstillatelsen fra Statens Strålevern har Institutt for Energiteknikk (IFE) kun lov til å slippe ut lavradioaktivt flytende avfall i rennende vann i elven Tista. Forsker Anne Liv Rudjord ved Statens Strålevern sier til Nettavisen at utslippene av radioaktivt avløpsvann til renseanlegget er et klart brudd på konsesjonen. Hun sier videre at de har innskjerpet rutinene ved utslipp.

Miljøstiftelsen Bellona vil se nærmere på dette forholdet, og vurder i løpet av kort tid om vi vil gå til anmeldelse av IFE for bruddene på utslippstillatelsen. Det er spesielt alvorlig at utslippene har pågått såpass lenge uten at IFE vært klar over forholdene som gjør saken alvorlig. Bellona har tidligere anmeldt IFE for brudd på utslippstillatelsen til Nitelva ved Kjeller. IFE ble for dette forholdet ilagt en bot på 300.000,-.