Nyheter

-Forby oppstart av Halden-reaktoren

Sikkerhetssjefen ved Halden-reaktoren regner med nye atomuhell når reaktoren starter.
Foto: Roger Grøndalen/Bellona

Publiseringsdato: 4. april, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Institutt for Energiteknikk planlegger å starte opp igjen den urgamle atomreaktoren i Halden i løpet av få uker. Sikkerhetssjef Helge Smidt-Olsen ved Halden-reaktoren sier at en må regne med nye uhell.

Bellona ber Statsråd Tønne:

Atomreaktoren i Halden har vært stengt siden et alvorlig uhell 28. januar i år. Kapslingen rundt et test-element gikk i stykker på grunn av manglende kjøling, noe som i følge Institutt for Energiteknikk skyldtes en feil innstilt ventil. Uhellet er et av de mest alvorlige i reaktorens over 40-årige historie.

På tross av det alvorlige uhellet ønsker nå Institutt for Energiteknikk (IFE) og starte opp igjen atomreaktoren som ligger nært Halden sentrum. Oppstart er planlagt om to uker.

I et intervju med Dagbladet.no kommer sikkerhetssjef Helge Smidt-Olsen med oppsiktsvekkende utsagn:

-Vi forbedrer de interne rutinene hele veien. Vi må jo sørge for at dette ikke skjer igjen. Men det er jo ikke urimelig at når vi tester brensel så vil noe av det gå i stykker. Det ligger jo i sakens natur, sier Smidt-Olsen.

Bellona reagerer kraftig på at en sikkerhetssjef ved en atomreaktor kan komme med slike utsagn. I et brev til Sosial- og Helseminister Tore Tønne ber Bellona Statsråden om å sørge for at IFE ikke får lov til å starte opp igjen Halden-reaktoren.