Nyheter

Halden-reaktoren startet igjen

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 15. mai, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Den omstridte atomreaktoren i Halden startet opp igjen 14. mai etter å ha vært nedstengt siden det alvorlige uhellet 28. januar.

Mandag 14. mai ga Statens Strålevern tillatelse til at den internasjonale forskningsreaktoren i Halden kunne starte opp igjen. Reaktoren hadde vært nedstengt i nesten fire måneder på grunn av en alvorlig feil i et av testelementene i reaktorkjernen. Kjølevannet i reaktoren ble radioaktivt kontaminert etter at kapslingen rundt et element med urandioksyd gikk i stykker 28. januar i år.


Strålevernet forutsetter at Institutt for Energiteknikk (IFE) kontinuerlig følger opp uranmengden i kjølevannet og at resultatene av denne oppfølgingen rapporteres via de rutinemessige ukerapportene fra IFE til Strålevernet. Det forutsettes videre at IFE gjennomgår sitt internkontrollsystem, slik at tilsvarende hendelser unngås i fremtiden.


Som en følge av oppryddingen etter uhellet 28. januar er det genereret en økt mengde radioaktivt avfall, estimert til 10 tønner.


Halden-reaktoren er en av verdens eldste atomreaktorer som fortsatt er i drift. Virksomheten i Halden bidrar til å forlenge levetiden for reaktorer ved atomkraftverk i mange land. Norge har ved flere anledninger uttrykt en politisk målsetning om at atomkraft ikke er en bærkraftig måte å produsere energi på.