Nyheter

-Stopp atomsamarbeidet med Storbritannia

Bellonas Nils Bøhmer (t.v.) og Erik Martiniussen i Bergen.
Foto: Marius Engebregtsen

Publiseringsdato: 29. august, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Bellona ber norske myndigheter stanse alt atomsamarbeid med Storbritannia inntil utslippene fra Sellafield er stanset. En ny fakta-rapport om utslippene fra Sellafield ble i dag lagt frem av Bellona i Bergen.

Arbeidsnotatet om det britiske atomanlegget Sellafield gir et skremmende fremtidsbilde. De samlede alfa-utslippene vil øke med 420 prosent de neste årene. Utslippene av Tecnetium-99 vil forbli store, kanskje til og med øke litt. Hvis ledelsen ved det statseide Sellafield-anlegget får det som de vil.

Radioaktivt Technetium-99 kan allerede måles langs hele kysten av Norge. Og nivåene øker. I fjor sommer ble radioaktiviteten målt helt nord til Svalbard.

–Norge må kutte alt forskningssamarbeid på atom-siden med Storbritannia, sier Bellonas Erik Martiniussen. Han har skrevet rapporten om Sellafield.

Gjennom den omstridte Halden-reaktoren har Norge et omfattende atom-samarbeid med Storbritannia. Ved Halden-reaktoren forskes det blant annet på utvikling av MOX-brensel. MOX-brensel er en blanding av plutonium og uran, som britisk atomindustri håper skal bli fremtidens atombrensel til sivile atomkraftverk.

Norsk MOX-paradoks
–Det er et paradoks at Norge tillater forskningssamarbeid med Storbritania på utvikling av MOX-brensel, samtidig som Statsminister Jens Stoltenberg ber sin britiske kollega Tony Blair om å stanse utslippene fra Sellafield, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona som selv har besøkt både Halden-reaktoren og Sellafield-anlegget.

–Skal Stoltenberg ha troverdighet i denne saken er det første han må gjøre å stanse samarbeidet mellom Halden og Storbritannia, sier Bøhmer.

 

779583534e31cb8a797082983b423e36.jpeg Photo: Graphic: Runar Forseth/Bellona

Sellafield-rapport ble lagt frem under en pressekonferanse ombord i Bellona-skipet Kalinika i Bergen onsdag. Kystområdene på vestlandet er svært utsatt for atomutslippene fra Sellafield. Havstrømmene bringer radioaktiviteten over fra Irskesjøen, gjennom Nordsjøen til kysten av Norge.

Utslipp fra Sellafield bruker omtrent 2,5 år på å nå kysten av Norge. Senest for to uker siden skrev alle de Nordiske miljøvernministerene et brev til britiske myndigheter hvor de krever null-utslipp fra Sellafield.

Technetium-99 har en halveringstid på 211.000 år. Det som slippes ut i dag vil derfor forbli i det marine miljø i nærmest all fremtid. Det er dette som er skrekk-senariet for norsk og islandsk fiskerinæring. Særlig med tanke på at Storbritannia vil øke utslippene ytterligere.

Utslippene kan enkelt stanses
Bellona fremhever særlig at utslippene fra Sellafield enkelt kan stanses. På pressekonferansen i Bergen onsdag pekte Bellona på den elendige økonomien til Sellafield-anlegget.

— Det vil aldri bli lønnsomt å reprosessere brukt atombrensel. Sellafield-anlegget går med et stort underskudd. Det enkleste, og beste for miljøet, er derfor å stenge ned de to reprosesseringsanleggene B205 og THORP i Sellafield med en gang, sier Bellonas Bøhmer og Martiniussen.

De krever at det flytende radioaktive avfallet som allerede finnes må vitrifiseres og lagres i fast form på land i steden for å slippes ut i det marine miljøet.

— Tony Blair kan ta en slik avgjørelse. Hvis ikke vil han for alltid gå inn i historiebøkene som Europas radioaktive miljøgris, sier Bøhmer.