Nyheter

Norge vurderer sak mot Atombritannia

Miljøvernminister Børge Brende.

Publiseringsdato: 23. oktober, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Etter oppfordring fra Bellona har miljøvernminister Børge Brende bedt regjeringsadvokaten om å utrede en mulig juridisk sak mot Storbritannia for å få stanset de radioaktive utslippene fra Sellafield.

På direkten, i radiodebatt med Bellona, sa nyutnevnt miljøvernminister Børge Brende at han vil be regjeringsadvokaten og Utenriksdepartementet om å utrede hvorvidt Norge har et grunnlag for å gå til sak mot britene. Allerede første dag på jobb ba Bellona Børge Brende om å vurdere juridiske sider av atomutslippene fra Sellafield-anlegget i Storbritannia.


De to tidligere miljøvernministrene Siri Bjerke og Guro Fjellanger har også vært aktive i kampen mot utslippene fra Sellafield-anlegget. En rekke uttalelser og resolusjoner i Nordisk sammenheng har blitt oversendt britene de siste årene. Men med Brende sitt nye utspill mandag, tar saken en ny og langt mer offensiv vending fra norsk side.


–Utslippene fra Sellafield er svært alvorlige for oss (Norge). Utslippene av det radioaktive stoffet Technetium-99 truer matfatet vårt og truer norsk fiskerinæring, sier Brende.


Siden midten av 90-tallet har nivået av Technetium-99 økt dramatisk i norske farvann. Radioaktiviteten kan nå måles så langt nord som til Svalbard.

fc2c72fc7b35069fb02a71f914b6c153.jpeg Photo: Foto: Marius Engebregtsen

Bellona måler hummer

Bellona frykter særlig de langsiktige konsekvensene av den radioaktive forurensningen. British Nuclear Fuel Ltd. (BNFL), som eier og driver Sellafield-anlegget har søkt om å få fortsette med utslippene i mange år til. Sist helg var Bellona-båten S/S Kallinika utenfor kysten av Rogaland og fanget hummer for å måle nivået av Technetium-99. Resultatet av målingene vil bli kjent senere. Det radioaktive stoffet Technetium-99 har en halveringstid på 213 000 år. Det som slippes ut fra Sellafield og føres med havstrømmene nordover langs kysten av Norge vil derfor forbli i det marine miljøet i tusener av generasjoner fremover.


Tiltaksgrense på 1250 Bq/kg

Analysene av de titalls hummer som Bellona fanget i helgen vil bli foretatt i samarbeid med Statens Strålevern. Sist slike målinger ble gjennomført var i desember 1997. Hver dag siden 1997 har Sellafield sluppet ut åtte millioner liter radioaktivt avfall rett i havet. EU sin tiltaksgrense, i tilfelle atomulykke, for radioaktivt Technetium-99 i hummer er 1250 Bq/kg våtvekt. Bellona frykter at nivåene kan komme over dette hvis utslippene får fortsette i årene fremover. Statens Strålevern sine målinger fra 1997 viste verdier på 42 Bq/kg våtvekt.


Hvis nivåene av Technetium-99 skulle overskride 1250 Bq/kg i hummer eller annen sjømat vil det bli forbudt å selge den som mat innenfor EU området. Det kan få dramatiske konsekvenser for fiskerinæringen langs hele norskekysten.


Norsk oppdrettsnæring har vist stor uro for de økte atomutslippene. I et brev av 14. august i år til det britiske miljøverndepartementet uttrykker norske fiskeoppdretteres forening (nff) stor bekymring. Svarbrevet fra de britiske miljøvernmyndighetene understreker at utslippene av Technetium-99 vil bli stanset i 2012.

9e2b99b629d05c58fafbe94b90cdfd37.jpeg Photo: Richart Hauglin/Natur og Samfunn

Irland og Island

Irland er Sellafield-anleggets nærmeste nabo. Nivået av radioaktivitet i sjødyr fanget i Irskesjøen kan være en indikator på hvordan situasjonen langs norskekysten kan bli om noen år. Også Irland planlegger et juridisk søksmål mot Storbritannia på grunn av atomutslippene.


Børge Brende sier at han også vil ta kontakt med sine nordiske kollegaer for å diskutere et mulig søksmål mot Storbritannia. Islands miljøvernminister Siv Fritleifsdottir har ved en rekke anledninger stilt seg i spissen for de nordiske protestene mot Sellafield.


København neste tirsdag

Sellafield-saken kommer opp allerede neste tirsdag når Børge Brende møter sine kollegaer på ministerrådsmøte i København. Vert for møtet, den danske miljøvernministeren Sven Auken, har også tidligere antydet at de nordiske land kan ha juridiske sanksjonsmuligheter overfor Storbritannia for å få stanset utslippene av radioaktivitet.


Etter København-møtet er det godt mulig at de nordiske miljøvernministrene vil ta opp Sellafield som en egen sak i EUs ministerråd. Den britiske miljøvernministeren Michael Meacher kan også vente seg et privat besøk av den ferske norske miljøvernministeren som har flagget kampen mot Sellafield som en av sine viktigste saker.

7100ea27570076c5d201e7ca1f93b055.jpeg Photo: Photo: Bellona

Norsk MOX i Halden

Miljøvernminister Børge Brende kritiserer ikke bare utslippene av Technetium-99 fra Sellafield-anlegget. Til Dagbladet sier Brende at han også reagerer på at regjeringen i Storbritannia har gitt grønt lys for produksjonsstart for MOX-fabrikken ved Sellafield.


Det kontroversielle MOX-brenselet er en blanding av plutonium og uran for bruk til sivile atomkraftverk.


–Et slikt anlegg må betraktes som et mulig terrormål. Dette er også et viktig moment i denne saken, sier Børge Brende.Hvis Brende snakker på vegne av hele regjeringen kan det også få konsekvenser for MOX-forskningen ved den utrangerte forskningsreaktoren i Halden. Forskning og utvikling av MOX-brensel er en sentral del av arbeidet i Halden. Det er næringsdepartementet som har gitt grønt lys for slik MOX-forskning i Norge.


Sellafield har enorm gjeld

Selv om Norge via MOX-forskningen i Halden er med på å sponse også britisk utvikling av MOX-brensel, har fabrikken i Sellafield enorme økonomiske problemer. Sunday Telegraph skrev i helgen at at eierselskapet British Nuclear Fuel Ltd. er på kanten av konkurs. Bare kostnadene ved å demontere og sikre selskapets atomkraftverk vil komme til å koste £34 milliarder (ca. 440 milliarder kroner) de neste 100 årene.


MOX-fabrikken i Sellafield, som fikk tillatelse til å starte opp for få uker siden, har mistet mange av sine tenkte markeder. Blant annet ble det fra japansk side uttrykt stor skepsis til å kjøpe MOX-brensel fra anlegget etter at det ble kjent at BNFL hadde forfalsket en sikkerhetsrapport om produksjonen av MOX-brensel.