Nyheter

Stans MOX-transporten fra Halden

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 26. november, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Bellona ber justisministeren stanse all transport av MOX-brensel til og fra Halden-reaktoren.

I et brev til justisminister Odd-Einar Dørum skriver Bellonas Frederic Hauge at det må settes i verk umiddelbare tiltak for å bedre terror-sikkerheten ved Halden-reaktoren. Bellona fremhever transporten av blant annet MOX-brensel (Mixed Oxide Fuel). MOX-brensel er en blanding av uran og plutonium. Bruken av dette brenselet i atomkraftverk er svært omstridt rundt om i verden.


Miljøvernminister Børge Brende bekreftet i Stortinget i forrige uke at Halden-reaktoren samarbeider med Sellafield om MOX-brensel. Norske myndigheter har protestert kraftig mot at Storbritannia vil starte driften ved sitt nye MOX-brenselanlegg i Sellafield. Før helgen rykket den irske statsministeren inn en helsides annonse i den britiske storavisen «The Times» med krav om at Sellafield-anlegget stenges. Irland har også klaget Storbritannia inn for FNs Havrettsdomstol på grunn av den nye MOX-fabrikken. De fremhever også MOX-fabrikken som et mulig mål for terrorister.


Ved Halden-reaktoren er seks av 30 delprosjekter knyttet til forskning på MOX-brensel, i følge Brende. Bellona ber derfor justisministeren stanse all transport av MOX til og fra anlegget i Halden.


— Norge hjelper Storbritannia med å teste og forske på MOX-brensel, samtidig som vi offisielt protesterer mot produksjonen av samme type brensel ved Sellafield. Det er en uholdbar situasjon, sier Frederic Hauge.