Nyheter

Irland får EU-støtte mot Sellafield

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 11. desember, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

EUs Miljøkommisjonær Margot Wallström vil støtte et eventuelt Irsk søksmål mot Storbritannia om atomanlegget Sellafield hvis saken kommer opp for EU-domstolen.

Irland gir seg ikke i kampen mot Sellafield-anlegget. Irske myndigheter fikk ikke medhold i alle sine krav da saken de hadde reist mot Storbritannia om oppstarten av MOX-fabrikken i Sellafield var oppe til behandling i det internasjonale Havrettstribunal. Nå ønsker Irland å bringe Storbritannia inn for EU-domstolen i Luxembourg.


Sellafield sto også høyt på agendaen under dagens EU-toppmøte i Belgia, hvor et forslag fra Østerike om strengere atomsikkerhetskrav var til diskusjon. Irland støttet forslaget om en felles standard for alle sikkerhetskrav til atomanlegg i EU. I dag har vært enkelt medlemsland sine egne sikkerhetskrav.


I et intervju i avisen Irish Independent sier EUs Miljøkommisjonær Margot Wallström at hun entusiastisk vil støtte et Irsk søksmål mot Storbritannia hvis en slik sak blir reist i EU-domstolen.

ce85411c96d5290903a9be02aad83e75.jpeg Photo: Photo: Nils Bøhmer

— Jeg har den største respekt for den frykten det Irske folk føler, sa Wallström i intervjuet.


Den nye MOX-fabrikken i Sellafield vil starte produksjonen 20. desember. MOX-fabrikken er et av flere atomanlegg i Sellafield. Norge, med miljøvernminister Børge Brende i spissen, har varslet et eventuelt norsk søksmål mot Storbritannia på grunn av utslippene av det radioaktive stoffet Technetium-99 til Irskesjøen. Havstrømmene fører radioaktiviteten nordover langs kysten av Norge til Arktis.


Utslippene av Technetium-99 kommer fra reprosesseringsanlegget for brukt atombrensel fra britiske Magnox-reaktorer. Sellafield har søkt om å få fortsette å ha et høyt utslipp av Technetium-99 til 2006, da atomanleggets eiere British Nuclear Fuel ikke gidder å betale for et renseanlegg eller separasjonsanlegg for denne isotopen.


British Nuclear Fuel er et heleid statlig selskap.