Nyheter

Lofoten mot Sellafield

Sellafield griser hjemme, og leker seg i Halden.
Foto: BNFL

Publiseringsdato: 10. januar, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Lofoten er lei av utslippene fra Sellafield-anlegget i Storbritannia. Et bredt initativ står bak konferansen "Lofoten mot Sellafield" i Stamsund neste tirsdag.

De radioaktive utslippene fra Sellafield kan få negative konsekvenser for norsk fiskerinæring. Det radioaktive stoffet Technetium-99 har for lengst nådd de viktige fiskefeltene rundt Lofoten og måles helt nord i Barentshavet.

«Vi vil vite – vi vil handle» er slagordet når den store Sellafield-konferansen starter i Stamsund førstkommende tirsdag. Det er Lofoten-online som har tatt initativet til konferansen som har bred tverrpolitisk støtte i Lofoten, med blant annet Lofotrådet.

Både miljøvernminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen skal holde innledning. I tillegg deltar Bellona, Statens Strålevern og Havforskningsinsituttet. Konferansen avsluttes med en rundebordskonferanse om det videre arbeidet for å få stanset de radioaktive utslippene fra Storbritannia.

Årsaken til den dramatiske økningen av Technetium-99 langs norskekysten er at Sellafield-anlegget er i ferd med å tømme åtte gamle tanker med avfall. Utslippene planlegges å ligge på 90 TBq i året frem til 2006. Etter dette vil utslippene gå merkbart ned; da er nemlig tankene tomme.

Technetium-99 spres med havstrømmene nordover fra Irskesjøen til norskekysten og videre nordover mot Spitsbergen. Det radioaktive stoffet har en halveringstid på 213 000 år. Det er særlig i skalldyr og tang at nivåene øker mest.