Nyheter

Atomkraft – ja takk

Sellafield griser hjemme, og leker seg i Halden.
Foto: BNFL

Publiseringsdato: 16. februar, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Først tjener vi oss rike på å selge olje som lager drivhuseffekt. Så investerer vi overskuddet i atomkraft. Atomkraftnasjonen Norge er her igjen.

 

 

 

Det norske oljefondet har investert i japansk atomindustri. De første investeringene kom i 1998, og har senere ligget på noen hundre millioner hvert år. Totalt har vi nordmenn gått inn med en over en milliard i energiselskap som eier atomkraftverk.

Oljefondet er de noen hundre milliardene vi i Norge har tjent på å selge olje på verdensmarkedet. Oljefondet stinker. Det stinker svovel. Det stinker drivhuseffekt.

Det er vel derfor bare rett og rimelig at oljefondet også investerer i noe som stinker. Atomkraft. Japansk atomkraft. Japansk atomkraft som sender sitt avfall til Sellafield. Sellafield som tømmer sitt atomavfall i havet. Havet som vi her i Norge lever av. Logisk. Slike investeringer – det vil vi i Norge ha.

Det kan ikke ha vært noen hemmelighet for investorene i oljefondet at Japan bidrar til utslippene fra Sellafield. Helt siden 1969 har Japan sendt sitt brukte atombrensel til Sellafield. De senere årene har Japan faktisk vært den største kunden hos atomgrisene i Storbritannia. Den siste lasten med brukt atombrensel fra Japanske atomkraftverk til Sellafield gikk så sent som i august i fjor.

Nå håper Sellafield at Japan skal bli deres viktigste marked for salg av MOX-brensel. MOX-fuel fabrikken ved Sellafield startet driften rett før jul. Her i Norge husker vi at Børge Brende protesterte heftig mot denne fabrikken. Men å ha eierandeler i atomkraftverk som planlegger å kjøpe brensel fra Sellafield, ja det, det kan jeg ikke huske at Miljøvernministeren sa noe om.

Det er vel derfor at statssekretær Gunnar Kvassheim (V) ved Statsministerens kontor sier til VG lørdag at Venstre og Regjeringen ikke vil ta initiativ til at investeringene skal trekkes ut av japansk atomindustri.

Vent litt – ….. -var det ikke den samme Kvassheim som for et par uker siden banket på døren til den britiske ambassadøren her i Oslo og overleverte noen tusen underskrifter mot – ja nettopp – mot Sellafield?

-Kvassheim sin logikk er det ikke opp til meg å bedømme. Men særlig kvass er den ikke. Heller litt vass, eller kanskje vi skal tørre å si det rett ut: svik.

Venstre gikk til valg på kampen mot Sellafield, både Kvassheim og hans leder Sponheim fremhevet i de aller fleste valgmøter at Venstre i sin miljøpolitikk tar et oppgjør med Sellafield. … og hvilket oppgjør. Å nekte å trekke ut de norske investeringene i oljefondet fra japansk atomindustri som leverer sitt avfall til Sellafield er et svik. Ikke bare mot Venstre sine få velgere, men mot tiltroen til politikken som helhet.

Venstre, atomkraft og svik overfor velgerne er forresten ikke noe nytt. De to atomkameratene Kvassheim og Sponheim har også tidligere støttet japansk atomindustri. Og ikke bare japansk atomindusti. Verdens atomindustri fikk seg en gavepakke til en verdi av noen hundre millioner av nettopp Kvassheim og Sponheim.

Det var i 1999. Kvassheim satt i Miljø- og Energikommiteen på Stortinget og behandlet fremtiden for Halden-reaktoren. En nedslitt gammel forsøksreaktor som det offentlige subsidierer med rundt 25 millioner kroner i året. En reaktor som i fjor sto stille nesten et halvt år på grunn av et alvorlig uhell. En reaktor som forsker på plutoniumsbrensel, i form av MOX, for britisk atomindustri. En reaktor som drives av et institutt som lagrer sitt atomavfall i garasjen og tømmer plutonium gjennom et rør de ikke selv vet hvor er.

Kvassheim kunne gitt sin støttet til forslaget om å legge ned Halden-reaktoren (Innst.S.nr.126 (1998-1999). Hvis Kvassheim hadde gjort det ville flere i Miljø- og Energikommitteen fulgt opp og de ville sikret flertall for en stenging. Slik ble det ikke. Kvassheim ville det ikke slik.

Stortinget vedtok at den urgamle atomreaktoren i Halden skulle få drive videre i mange år.

Lars Sponheim (V), som da var Næringsminister, fulgte opp og ga verdens atomindustri en blankofullmakt til å fortsette å leke seg inne i fjellet i Halden frem til 2008. Japansk atomindustri er bare noen av guttene som leker seg inne i fjellet i Halden.

På lik linje med at Kvassheim og Sponheim i fjor høst gikk til valg på at kampen mot Sellafield var en av de viktigste miljøsaken, gikk de to samme guttene til valg ved forrige Stortingsperiode på at Halden-reaktoren skulle stenges.

Kjære politikere. Kan dere ikke være så snille å trekke tilbake oljefondets investeringer i japansk atomindustri. Kan dere ikke legge ned Halden-reaktoren. Kan vi ikke bare en dag være litt snille og greie. Sånn for miljøets skyld?

… og til slutt Kvassheim: Hvis du virkelig mener det du sier i lørdagens VG om at investeringene i japansk atomindustri ikke strider mot Stortingets retningslinjer for Petroleumsfondet, ja da Kvassheim, da er det virkelig på tide å endre disse retningslinjene !

thomasn@bellona.no