Nyheter

Bergfald & Co blander kortene

Kjem. ing. Christian Rostock i konsulentselskapet Berfald & Co har skrevet rapporten.

Publiseringsdato: 27. februar, 2002

Skrevet av: Nils Bøhmer

Konsulentselskapet Bergfald & Co har på oppdrag av NOR Engineering Miljø AS utarbeidet rapporten "Radioaktivt avfall fra oljevirksomheten". Rapporten gir en kort og grei innføring i radioaktivt avfall fra Nordsjøen, men er dessverre skjemmet av unøyaktigheter.

I rapporten fra Bergfald & Co hevdes det at de totale utslippene fra olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen er på rundt 13 TB per år. Utslippene skyldes naturlig radioaktive forbindelser av bly og radium som oppkonsentreres ved oljeutvinnigen.


I rapporten fremstilles det som at alle disse utslippene stammer fra norsk sokkel. Da dette er en rapport om et deponi i Norge, ville det være naturlig at man skrev om utslipp fra norsk sektor i Nordsjøen. Dette er ikke tilfelle, da Norge kun står for rundt 6 % av disse totale utslippene, det vil si et årlig utslipp på 0,8 Tq. Det er britisk sokkel som står for mesteparten av de totale utslippene med en andel på rundt 90%.


Videre hevdes det at de totale utslippene til Nordsjøen fra olje- og gassvirksomheten er på 20 % av technetium utslippene fra Sellafield. Det er i og for seg riktig, men dette er som å sammenlikne epler med bananer. I all hovedsak består utslippene i Nordsjøen fra de to radium isotopene 226-Ra (halveringstid 1600 år, sender ut alfastråling) og 228-Ra (halveringstid 5,75 år, sender ut betastråling). Begge disse isopene skiller seg klart fra 99-technetium (halveringstid 213 000 år, sender ut betastråling) hvordan de tas opp i organismer og hvordan de kan skade organismer. Det er derfor en ikke mulig å sammenlikne disse utslippene ved bare å se på antall becquereler.


Man får en litt bedre sammenlikning hvis man sammenligner de totale utslippene av isotoper som sender ut alfa- og betastråling. Det totale utslippene av disse isotopene var på rundt 110 TBq fra Sellafield i 1991. Dette betyr at de totale utslippene fra norsk sokkel i Nordsjøen er på rundt 0,7 % av Sellafield utslippene.


Det bør kanskje også nevnes at de totale utslippene av radium til Nordsjøen fra olje- og gassvirksomhet tilsvarer omtrent 0,026 gram og at NOR Engineering Miljø AS søker om konsesjon til å drive et deponi for radioaktivt avfall fra Nordsjøen i Jøssingfjorden.


Miljøstiftelsen Bellona mener at det snarest må iverksettes planlegging og bygging av et nasjonalt deponi for radioaktivt avfall fra Nordsjøen. Vi ser det mest hensiktsmessig at Statsbygg, som allerede har bygget deponiet for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall i Himdalen, også bygger dette nye deponiet. Det er oljeselskapene som må betale bygging og drift av dette deponiet.
Kilde:

Strålevern rapport 1999:2 «Håndtering av radioaktive avleiringer i olje- og gassproduksjon i Norge, Storbritania og Nederland»