Nyheter

Sellafieldeier leker seg i Halden

Sellafield griser hjemme, og leker seg i Halden.
Foto: BNFL

Publiseringsdato: 27. februar, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Eierne av Sellafield anlegget, BNFL, leker seg i Haldenreaktoren. Det kommer fram i et brev Institutt for Energiteknikk (IFE) har sendt til Bellona.

Den siste uken har det blitt kjent at Haldenreaktoren samarbeider med en rekke ufine atomselskaper. Nå innrømmer IFE også at den største skurken av dem alle, selve eieren av Sellafield anlegget, British Nuclear Fuel, gjennomfører egne eksperimenter i Halden.

Hånd i hånd med BNFL
Det er IFE som driver den kontroversielle norske Haldenreaktoren. Gjennom et OECD-prosjekt samarbeider en rekke atomselskaper om utvikling av atombrensel i reaktoren. Den siste tiden har det blitt kjent at selskapene også arbeider med utvikling av såkalt Mixed Oxide Fuel (MOX). Dette er en kontroversielt atombrensel som produseres ved Sellafield anlegget i England.

Med de nye opplysningene IFE nå har gitt Bellona, innrømmes det imidlertid ikke bare at det samarbeides om utvikling av MOX-brensel. IFE innrømmer nå å ha et direkte samarbeid med den største skurken av dem alle, BNFL, som eier og driver hele Selafield anlegget. BNFL har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for at salg av MOX-brensel skal bli anleggets nye økonomiske fundament. Det er ikke mer enn tre måneder siden BNFL åpnet en splitter ny MOX-fabrikk i Sellafield- verdens største i sitt slag. Nå framkommer det at selskapet utvikler sitt nye produkt i Halden, og at Norge dermed tilrettelegger for anleggets økonomiske framtid.
Blir det nye plutoniumsbrenselet en sucsess vil BNFL selge til blant annet tyske og japanske kunder. En mulig transportrute for det nukleære materialet er via Norskekysten og nordøstpasasjen til Japan. En transportrute norske myndigheter naturlig nok har protestert kraftig mot.

Omfanget av det engelsk/norske atomsamarbeidet er imidlertid ikke kjent. IFE holder kortene tett til brystet, og vil ikke gi informasjon om målet og rekkevidden av forskningen.

Miljøvernminister Børge Brende har uttrykt bekymring for at Norge gjennom MOX-forskningen i Halden kan miste troverdighet i arbeidet mot utslippene fra Sellafield. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er derfor i gang med å utrede konsekvensene av forskningen. Rapporten skal være ferdig i midten av mars.

Fransk samarbed
IFE innrømmer at de også samarbeider med det franske reprosesseringsfirmaet COGEMA. Dette selskapet driver det andre av de gjenværende to reprosesseringsverk i verden, La Hague i Frankrike.

–Videre bestråles et eksperiment på vegne av det franske firmaet COGEMA, hvor MOX fabrikert på forskjellige måter sammenliknes, skriver IFE. Omfanget av dette eksperimentet er heller ikke kjent.

Begge de to reprosesseringsverkene slipper ut enorme mengder radioaktivitet i havet. Blant befolkningen rundt de to anleggene er det registrert opp til seks ganger flere krefttilfeller enn i gjennomsnittsbefolkningen i de to landene.

I løpet av høstren 1999 ble det oppdaget at sikkerhetsanalyser som BNFL skulle ha gjennomført av sitt MOX-brensel hadde blitt systematisk forfalsket helt siden 1996. I en rapport fra det britiske Nuclear Installations Inspectorate (NII) ble det fastslått at BNFL hadde «alvorlige mangler ved sin sikkerhetskultur». Som en følge av dette innførte en rekke europeiske og et japansk selskap lengre moratorier mot bruk av MOX-brensel produsert i Sellafield. Etter hva Bellona kjenner til er liknende moratorier aldri blitt vurdert av IFE.

Både Bellona og Natur og Ungdom har bedt miljøvernminister Børge Brende gripe inn og stanse MOX-forsøkene.