Nyheter

Uhell ved Sellafield-reaktor

cdaff1f858f6e5eb2d639ae75c187bd0
I forrige uke var det et alvorlig uhell ved atomkraftverket Calder Hall ved Sellafield.

Publiseringsdato: 18. februar, 2002

Skrevet av: 2291

Arbeiderne på en av de fire atomreaktorene ved Sellafield var nettopp kommet i gang med å ta ut det brukte atombrenselet da uhellet skjedde. En beholder med hele 24 svært radioaktive atomelementer løsnet fra en kran, og falt fra reaktorlokket og flere meter ned til bunnen av en brenselssjakt. Først to dager seinere klarte arbeiderne å flytte atombrenselet over i en ny kjøleflaske.


Eldgamle reaktorer

Uhellet som kunne ha ført til et større radioaktivt utslipp etterforskes nå av det britiske Nuclear Installations Inspectorate (NII). I motsetning til mer moderne atomkraftverk mangler reaktorene på Sellafield anlegget en sekundær reaktorinneslutning, som kan hindre utslipp i tilfelle alvorlige uhell.


British Nuclear Fuels (BNFL), som eier og driver Sellafieldanlegget, har hatt en rekke problemer med de fire gamle reaktoren på anlegget. Sett bort ifra den norske Haldenreaktoren, er de fire BNFL-reaktorene blant de aller eldste i verden som fortsatt er i drift.


Så seint som i juli i fjor hadde BNFL et liknende uhell ved et søsterkraftverk i Skottland. De samme problemene førte til at flere elementer falt hele 25 meter ned til bunnen av en brenselsjakt og gikk i stykker. Operatørene måtte spraye brenselet med karbondioksyd for å hindre det i å ta fyr.


Reaktorene stengt

Både det skotske atomkraftverket, Chappelcross, og de gamle reaktorene på Sellafield anlegget er nå midlertidig stengt mens NII etterforsker uhellene. BNFL planlegger å stenge Sellafield -reaktorene innen utgangen av 2008. BNFL beregner at det vil ta 85 år å demontere kraftverkene, som har produsert brorparten av plutoniumet til britiske atomvåpen.