Nyheter

Atomtransporter får fortsette

Publiseringsdato: 21. mars, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Det blir ingen innskjerping på sikkerheten med internasjonale atomtransporter. Det er klart etter at sluttdokumentet fra Nordsjøkonferansen i Bergen ble vedtatt i dag.

Nordsjøkonferansen

– Nå blir det strengere regler for hvor skip med kjernefysisk brensel kan gå, lovet miljøvernminister Børge Brende til NRK i dag tidlig. Men slik ble det ikke.

Britene vant fram
I siste liten vant briter og franskmenn fram for sitt syn. Dermed blir det ingen innskjerping på de internasjonale transportene av atomavfall og brukt reaktorbrensel.
Lenge så det ut til at man skulle få til forpliktelser som forhindret slike transporter i sårbare havområder. På den måten ville blant annet Norge ha fått gjennomslag for et prinsipp som kunne ha hindret framtidige nukleære transporter langs Norslkekysten, via Nordøstpasasjen til Japan og Russland.
Den endelige deklarasjonen ble imidlertid ribbet for forpliktende vedtak. I stedet ble Nordsjølandene enige om å arbeide videre med saken under en ny konferanse i Sverige om fire år.

– Vannet ut at atomlobby
Heller ikke de radioaktive utslippene fra Sellafield, eller det franske La Hague klarte ministrene å bli enige om å gjøre noe med. Britene har uavhengig av Nordsjøforhandlingene lovet at de vil vurdere utslippsreduksjoner fra Sellafield. Det er imidlertid klart at britene har 2.700 kubikkmeter med flytende technetium-99 avfall som de ønsker å kvitte seg med før den tid. Dette avfallet inneholder nesten 300 Terrabecquerel Tc-99 som britene planlegger å slippe ut fram til 2006. Landet er dermed i ferd med å bryte Nordsjøforpliktelsene.

– Dokumentet er vannet ut av britisk og fransk atomlobby, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona. Han sier dokumentet ikke inneholder noen konkrete forpliktelser. Bøhmer har fulgt forhandlingene i Bergen.

Fransk åpning
Den såklate Bergendeklerasjonen inneholder imidlertid et punkt som anbefaler England og Frankrie å vurdere å slutte med reprosessering. Frankrike reserverte seg mot dette punktet. Til tross for at utslippene fra reprosesseringsverkene har internasjonale virkninger åpner franskmennene for at dette skal være et rent nasjonalt anliggende.

Den nye Bergensdeklarasjonen går dermed ikke lenger enn eksisterende deklerasjoner. Forpliktelsene ministrene har undertegnet på, er de samme som allerede eksisterer i blant annet Oslo- Paris konvensjonen (OSPAR). Denne konvensjonen inneholder også en oppfordring til Frankrike og England om å vurdere andre løsninger enn reprosessering.