Nyheter

Britiske miljømyndigheter vil bryte Nordsjøforpliktelser

Britiske miljømyndigheter vil bryte Nordsjøforpliktelser når det gjelder utslipp fra Sellafield-anlegget.
Foto: BNFL

Publiseringsdato: 18. mars, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Engelske miljømyndigheter har lovet utslippsreduksjoner fra Sellafield. Men først skal de kvitte seg med 2.700 kubikkmeter med flytende atomavfall som de har lagret på land.

360 Terrabecquerel (TBq) technetium-99 (Tc-99) har BNFL tillatelse til å slippe ut de neste fire årene. Dermed kan British Nuclear Fuels (BNFL), som både eier og driver Sellafield anlegget, kvitte seg med alt gammelt avfall før utslippstillatelsene skal strammes inn i 2006. Men da vil det nesten ikke være avfall igjen å rense.


Bryter forpliktelser

Forslaget kommer fra det britiske miljødirektoratet, Environmental Agency, og vil i prinisppet innebære at England ikke kan imøtekomme kravene som ligger i Nordsjødeklerasjonen. Den britiske miljøvernministeren, Michael Meacher, kommer til Bergen på onsdag, for å undertegne den nye Nordsjødeklerasjonen.

Under OSPAR-konvensjonen har britiske myndigheter allerede lovet at utslippene skal reduseres slik at de radioaktive konsentrasjoneen i miljøet skal vær nær «null» i 2020. Nå innstiller altså det britiske miljødirektoratet, Environment Agency (EA), på at BNFL likevel skal få lov til å slippe det lagrede Tc-99 avfallet på sjøen. Dermed har de sviktet på det aller viktigste punktet i oppfølgingen av den såkalte Esbjergdeklerasjonen fra 1995. Det er denne avtalen som nå skal skjerpes i Bergen.


Gammelt avfall slippes ut

På Sellafield-anlegget er det lagret omtrent 2.700 kubikkmeter flytende, mellomaktivt atomavfall. BNFL planlegger å tømme tankene helt. Årlig slippes det derfor ut nesten 600 m3 av det flytende avfallet. Hver kubikkmeter med flytende avfall inneholder omtrent 0,1 TBq av det radioaktive stoffet Tc-99.


BNFL kan dermed ufortrødent fortsette å tømme tankene, uten å være forhindret av utslippstillatelsen som er på 90 TBq. per år.


I tillegg planlegger BNFL det kommende året å slippe ut omtrent 30 TBq med Tc-99, fra det eldste reprosesseringsverket (B205).


Ifølge tallene Bellona har fått tilgang på vil det dermed kunne bli sluppet ut over 300 TBq fra Sellafield de nærmeste fire årene. Med et slikt tempo vil tankene være tomme innen 2006, som er det året EA har bedt BNFL redusere utslippet til 10 TBq per år.

–>
Vurderer dårlig renseteknologi

Den siste tiden har det imidlertid vært diskutert om BNFL skal iverksette en kjemisk renseprosess allerede neste år. Dette blant annet for å imøtekomme kritikken fra Irland og Norge. Det er imidlertid knyttet en rekke usikkerhetsmomenter til teknologien BNFL vil bruke. For det første innebærer den utslipp av rensestoffet tetrafenylfosfosfonium (TPP). Dette er et giftig stoff, som selv i små konsentrasjoner er skadelig for miljøet. For det andre er det usikkert om teknologien vil kunne rense ut mer enn 75 prosent av utslippene. I tillegg må teknologien godkjennes av britiske miljømyndigheter, ettersom den aldri tidligere har vært i bruk.


Dette innebærer at Sellafield anlegget vil fortsette å slippe ut mellom 70 og 90 Terrabecquerel (TBq) technetium fram til neste år, for så å redusere utslippet til mellom 15 og 25 TBq per år. Dette selv om de skulle klare å implementere den kjemiske rensprosessen.


Nullutslipp kan innføres umiddelbart

Hvis britene hadde ønsket det kunne de imidlertid stanse technetium utslippene med umiddelbar virkning. Det viser undersøkelser Bellona har foretatt. Dette kan gjøres ved å vitrifisere det eksisterende, og det framtidige avfallet som blir generert.


EA anbefaler selv at alle framtidige Tc-99 utslipp fra det gamle reprosesseringsverket B205 bør vitrifiseres. Vitrifisering innebærer at det flytende avfallet glasifiseres, og lagres på ståltønner for framtidig deponering i fjell.


Ifølge BNFL eksisterer det allerede en rørledning som kan overføre Tc-99 avfallet til glasifiseringsanlegget. Likevel vil britiske myndigheter altså tillate at over 300 TBq med flytende historisk avfallet slippes rett ut i sjøen. Begrunnelsen for dette er at det lagrede avfallet ifølge BNFL inneholder for mye jern og natrium til at det kan behandles i vitrifiseringsnalegget. Men heller ikke dette ville vært noe teksnik problem, hvis viljen var til stede. Det lagrede avfallet kunne gradvis blandes ut med annet avfall som skal vitrifiseres, og konsentrasjonene av jern og natrum ville dermed kunne reduseres til et akseptablet nivå.


Avgjørelsen enda ikke tatt

Hvis britiske myndigheter skal kunne nå de målsettingene de selv har vært med å utforme, gjennom OSPAR og Nordsjøforhandlingene, må utslippene av Tc-99 opphøre umiddelbart. Hvis utslippene får fortsette vil konsentrajsonene i miljøet nødvendigvis være høyere i 2020 enn i dag.


Det britiske miljøverndepartementet behandler for tiden Tc-99 utslippene fra Sellafield. Det er enda ikke bestemt hvilken renseteknologi BNFL vil bli pålagt å benytte.