Nyheter

Rent og rikt hav – uten Sellafield

Miljøvernminister Børge Brende vil ha mer Sellafield-MOX til Haldenreaktoren.
Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Publiseringsdato: 14. mars, 2002

Skrevet av: Siri Grøttheim

Børge Brende tok, under dagens presentasjon av havmeldingen, et oppgjør med britiske miljøvernmyndigheter, og lovet fortsatt kamp mot utslippene av technesium-99 fra Sellafield.

Havmeldingen «Rent og rikt hav»:

Børge Brende fortsetter arbeidet mot Sellafield. I nærmeste fremtid skal han møte Storbritannias miljøvernminister for å diskutere det radioaktive avfallet som slippes ut til Irskesjøen fra Sellafield. Børge Brende påpekte Storbritannias manglende helhetlige miljøpolitikk ved at de ikke ønsker lagring av technesium på land på grunn av fare for lekkasje av radioaktivitet til grunnvann, men heller slipper det rett ut i Irskesjøen. Dette vil Brende ta opp nærmere med miljøvernministeren, som mener de Britiske miljøvernmyndigheter må gi konsesjon til lagring av det radioaktive technesium-avfallet på land, inntil det senere kan bli tatt hånd om og behandlet.


Usikkerhet om effekter

Siden femtitallet har Sellafield sluppet ut, og i de første årene under hemmeligholdelse, radioaktivt avfall direkte til Irskesjøen. Herfra blir det transportert videre nordover med havstrømmer via Nordsjøen og Skagerak til norske farvann. Selv om utslippene generelt har blitt redusert, økte utslippene av det radioaktive stoffet technesium betraktelig på midten av nittitallet, noe som blant annet har blitt sporet i norsk hummer. Eventuelle effekter av technesium på hummer ved slike nivåer er ikke fullstendig dokumentert.


TPP i stedet for Tc-99

Bellona har tidligere dokumentert at eieren av atomanleggene på Sellafield, British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL), ønsker å rense technesium-utslippene ved bruk av det kjemiske stoffet TPP (Tetra Phenyl Phosphonium). Dette vil innebære utslipp av TPP i stedet for Tc-99. TPP er et giftstoff som også ved lave konsentrasjoner kan ha en skadelig effekt på marin biota. Bellona vil følge opp denne saken.


Bellona krever umiddelbar stans

Bellona mener at utslippene av technesium må stanses umiddelbart, og mener at den beste løsningen er å glassifisere avfallet og lagre det på land. I dag er det allerede et glassifiseringsanlegg på området, slik at det i realiteten bare er snakk om velvillighet fra myndighetenes side til å ta forsvarlig hånd om avfallet.