Nyheter

Technetium-99 lekkasjer på Sellafield

Publiseringsdato: 25. april, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Det radioaktive stoffet Technetium-99 lekker ut i grunnvannet i og rundt Sellafield-anlegget. Det rapporterer det britiske helse- og sikkerhetsdirektoratet (HSE).

Det radioaktive stoffet technetium-99 (Tc-99) lekker ut fra Sellafield anlegget og forurenser grunnvannet i og rundt anlegget. Det er det britiske Helth & Safety Excutive (HSE) som rapporterer dette. Kilden skal være et gammelt tankanlegg for lagring av flytende radioaktivt avfall.


Ut i naturen

Eieren av Sellafield anlegget, British Nuclear Fuels, har selv rapportert at små konsentrasjoner av Tc-99 har lekket ut i grunnvannet på anleggsområdet, men har hele tiden hevdet at utslippet ikke ville lekke videre ut til omgivelsene. Nå bekrefter imidlertid britiske helsemyndighetene at lekkasjene også har beveget seg ut i grunnvannet utenfor selve anleggsområdet.


Lekkasjene er foreløpig små, og klassifiseres som ”Level 0” på den internasjonale Nuclear Event Scale. Hvor høye konsentrasjoner som er målt er imidlertid ikke offentlig kjent.


Irske reaksjoner

De store utslippene av Tc-99 fra Sellafield anlegget har de senere år vakt stor internasjonal oppmerksomhet. I Irskesjøen er det målt høye konsentrasjoner av stoffet i blant annet hummer og sjøgress. Både Norge og Irland har kritisert utslippene kraftig. Med en halveringstid på 213.000 år vil Tc-99, som allerede er sluppet ut, forbli i miljøet omtrent for alltid. Stoffet er svært mobilt, og utslippet kan nå spores helt til Svalbard.


De store utslippene stammer fra reprosessering av såkalt Magnox-brensel. Rensing av utslippet er fult mulig, men dyrt.


Gammelt tankanlegg

Det utslippet som nå kan spores i grunnvannet rundt anlegget stammer imidlertid fra en annen kilde. Ifølge BNFL og HSE stammer disse utslippene fra et tankanlegg som ble bygd tidlig på 1950 tallet (Bygning 241).


I dag preges denne bygningen av sterk slitasje. Opprinnelig ble anlegget brukt til å skille ut flytende avfall fra såkalt ”sludges” fra reprosessering. En sikkerhetsanalyse av anlegget ble gjennomført av HSE i 1995. Den gang inneholdt anlegget over 7400 m3 flytende radioaktivt avfall, med en total aktivitet på hele 2079 TBq. beta/ gamma og 81 TBq alfa. Tc-99 avgir betastråling.


HSE har nå pålagt BNFL å finne den eksakte kilden til Tc-99 utslippet. Videre må BNFL avlegge rapport på hvordan de vil stanse lekkasjene.


BNFL planlegger å tømme det aldrende anlegget for avfall. Hvordan dette avfallet skal behandles er enda ikke kjent.