Nyheter

Med ræva inn i fremtiden

Publiseringsdato: 24. mai, 2002

Skrevet av: Nils Bøhmer

Den finske Riksdagen sa i dag ja til byggingen av et nytt atomkraftverk i Finland med 107 stemmer mot 92. Landet går dermed mot strømmen av andre vesteuropeiske land som har bestemt seg for å satse på alternative energikilder i fremtiden.

Finsk Riksdag

I dag tok den finske Riksdagen et langt skritt tilbake i energiutviklingen da de med 107 mot 92 stemmer vedtok å bygge et femte atomkraftverk i Finland. Med denne beslutningen går Finland i mot strømmen av de andre vest-europeiske land som har bestemt seg for å avvikle sine atomkraftverk, og erstatte disse med alternative miljøvennlige kraftkilder. Finland vil dermed ikke være med på å utvikle disse nye kraftkildene, men i stede gjøre seg mer avhengig av atomkraft.


Det har rast en lang og hard debatt i Finland om dette omstridte prosjekte. Tidligere i denne uken oppfordret den finske miljøvernminsteren Satu Hassi Riksdagen om å stemme nei til forslaget.


Finlands beslutning om økt satsing på atomkraft vil gjøre det lettere for den internasjonale atomindustrien å få gjennomslag for økt bruk av atomkraft også i andre land. I det siste har det vært økt interesse for bygging av nye atomkraftverk, spesielt i USA og Storbritannia. Denne iveren ble dempet i forbindelse med hendelsene 11. september i fjor. Men når et vestlige land nå bestemmer seg for å bygge et nytt atomkraftverk, vil dette gi atomlobbyistene vann på mølla.


For Norges del vil byggingen av den femte atomreaktoren i Finland bety at en større andel av strømmen vår vil være produsert i et atomkraftverk. Dette henger sammen med den nordiske samkjøringen av elektrisk strøm, som gjør at strømmen flyter fritt mellom de nordiske landen; uavhengig av land eller produksjonsmetode.