Nyheter

Atomubåt veltet i flytedokk på Kola

Den utrangerte atomubåten K-104 veltet i flytedokken ved marineverftet i Polyarny på Kolahalvøya.
Foto: Pravda.ru

Publiseringsdato: 7. august, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

En atomubåt av Echo-II klassen har veltet i en flytedokk ved marineverftet i Polyarny nord for Murmansk. Det er ikke målt forhøyet radioaktivitet i området. Ulykken skjedde 29. juni, men Nordflåten valgte i "god-gammel-tradisjon" og holde tett om hendelsen.

Atomubåten som veltet var K-104, første generasjons sovjetisk atomubåt av Echo-II klassen. Ubåten, som ble tatt i bruk av Nordflåten i desember 1963, har ligget i opplag siden 1990. Det brukte, og sterkt radioaktive atombrenselet i ubåtens to reaktorer var kort tid i forveien tatt ut.


Etter at arbeidet med å ta ut det brukte atombrenselet var over ble atomubåten tauet inn i en flytedokk. Det var når denne ble hevet opp over vannflaten at hele ubåtskroget veltet mot styrbord side.


Ingen av arbeiderne ved flytedokken ble skadet og representanter fra Nordflåtens beredskapsavdeling kom raskt til for å måle eventuelle utslipp av radioaktivitet. I følge avisen Pravda sin korrespondent i Murmansk ble det ikke målt forhøyde verdier av radioaktivitet, hverken til luft eller vann.


Det er Nordflåten som eier marineverftet i Polyarny. Derfor kan ingen representanter for de sivile russiske strålevernsmyndighetene komme inn og verifisere disse opplysningene.


Støtte-stilas knakk sammen

Det var støtte-stilaset på styrbord side som sviktet. I følge øyenvitner veltet hele atomubåten i løpet av lite øyeblikk. Deler av skroget på flytedokken ble skadet da det tunge ubåt-vraket veltet helt over på siden. Blant annet ble det slått hull på flytedokken, men disse skal nå være tettet med treplugger.


Fortsatt radioaktive reaktorer

På grunn av skadene på flytedokken er det ikke mulig å senke denne for på nytt å prøve å sette atomubåten i rett posisjon. Derfor er det bestemt at det videre arbeidet med å hugge opp ubåten skal skje mens den ligger på siden. Arbeidet vil blant inkludere utskjæring av selve reaktorseksjonen som fortsatt er radioaktiv.


Trolig er trykkskroget over de to atomreaktorene fortsatt åpent. Ulykken skjedde rett etter at det brukte atombrenselet var tatt ut og det er ikke vanlig å sveise på plass hele trykkskroget når ubåtene, som denne, skal hugges opp. Det er derfor fortsatt fare for utslipp av radioaktivitet hvis eksempelvis den skadede flytedokken skulle synke under de kommende høst- og vinterstormene på Kolahalvøya.


Selve flytedokken ligger inne i Pala-bukta i Polyarny og er dermed ikke utsatt for like store bølgehøyder som de åpne farvannene langs kysten av Kolahalvøya.


Marineverftet i Polyarny er et av tre marineverft i de russiske nordområdene som arbeider med dekomisjonering av gamle atomubåter. De to andre er Nerpa på Kolahalvøya og Zvezdotsjka i Severodvinsk. Polyarny er det eneste stedet som hugger opp Nordfåtens eldste atomubåter av 1. generasjon. Det er disse atomubåtene som har ligget lengst i opplag og dermed er i dårligst stand.


2 år siden Kursk

Førstkommende mandag, 12. august, er det to år siden atomubåten Kursk sank i Barentshavet og hele mannskapet på 118 omkom. Både den russiske marinen og President Vladimir Putin ble i etterkant av Kursk-tragedien sterkt kritisert for å holde tilbake innformasjon.


Ulykken med atomubåten K-104 i flytedokken i Polyarny er det første større hendelsen i Nordflåten etter tragedien med Kursk. Det er urovekkende å registrere at Nordflåten fortsatt velger å holde tett om slike hendelser fremfor og informere det sivile samfunnet.


Fakta om K-104 :

Prosjekt 675, Nato-betegnelse: Echo-II


Tilhører første generasjons Sovjetiske atomubåter


Bygget ved marineverftet Sevmash i Severodvinsk i perioden januar 1962 til juni 1963.


Tatt i bruk av Nordflåten 15. desember 1963, ble lagt i opplag i 1990. I løpet av denne tiden seilte ubåten 175 341 nautiske mil.


Ubåten har to atomreaktorer av typen VM-A, trykkvannsreaktorer. Det brukte atombrenselet ble tatt ut av reaktorene våren 2002.


Ubåtens vekt er rundt 5000 tonn.