Nyheter

Ti år til med Sellafield-utslipp

Radioaktive utslipp fra dete røret vil fortsette i ti år til.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 2. august, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Britiske myndigheter vil ikke gjøre noe med de store radioaktive utslippene fra Sellafield, før 2012. Men døren holdes på gløtt for å redusere de kontroversielle technetium-utslippene.

Ingenting skal foreløpig gjøres med de store radioaktive utslippene fra Sellafield. Det har britiske myndigheter bestemt. De avventer situasjonen fram til 2012, når det eldste reprosesseringsverket på anlegget (B205) skal stenges.

Technetium-løsning i vente
Den britiske ministeren for mat- og miljø, Margaret Beckett, holder imidlertid døren på gløtt for å gripe inn mot de store utslippene av technetium-99 (Tc-99). Utslippene av dette stoffet har skapt uro og bekymring både i Irland og Norge. Statsminister Kjell Magne Bondevik tok i våres saken direkte opp med sin kollega Tony Blair. Disse utslippene har derfor vært mål for en ekstra møysommelig granskning, og da regjeringen la fram sin handlingsplan mot radioaktive utslipp, hadde de enda ikke bestemt hva som skulle gjøres med nettopp disse utslippene. Hvis ingenting gjøres vil også disse utslippene kunne fortsette i ti år til.

faf07838ec52e4d0d003e370610e5575.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Det eksisterer to reprosesseringsverk på Sellafield-anlegget. Det eldste anlegget (B205) som snart er førti år gammelt kom i drift i 1964 og er årsaken til de mest alvorlige utslippene fra Sellafield. Britiske myndigheter mener derfor at det er vanskelig å redusere de radioaktive utslippene før dette anlegget er stengt, i 2012.

Hadde britene stengt dette anlegget ville de farligste utslippene fra Sellafield umiddelbart blitt redusert med hele 70 prosent.

Men den britiske regjeringen vil ikke framskynde stengingen av det gamle atom-anlegget. De følger heller i fotsporene til eieren av anlegget, det 100 prosent statlige selskapet British Nuclear Fuels (BNFL), som er fast bestemt på å holde anlegget gående i ti år til Selskapet nekter å avslutte reprosesseringen av det gjenværende Magnox-brenselet i landet, et sikkerhetsmessig og miljømessig farlig atombrensel som benyttes i landets eldste atomreaktorer. Så lenge reprosesseringen av det gamle brenselet foregår vil utslippene fortsette.

 

–> Reduksjoner om 20 år
En rekke sikkerhetsproblemer ved noen av reaktoren som benytter dette atombrenselet har imidlertid gjort det nødvendig å stenge åtte av dem allerede neste år. Men det vil fremdeles være fire Magnox-reaktorer igjen.

BNFL-toppene har lenge argumentert med at det vil være fåfengt å installere ny renseteknologi så lenge reprosesseringen av Magnox foregår. Nå får de viljen sin. Den nye planen innebærer verken krav om stenging av B205, eller nye rensekrav de første ti årene.

På lengre sikt er myndighetene i Storbritannia imidlertid tvunget til å vurdere tiltak. Ifølge OSPAR-avtalen fra 1998 må de radioaktive utslippene fra Sellafield opphøre innen 2020. Hvis britene om en ti års tid stenger B205 vil utslippene også bli kraftig redusert. Men det vil likevel gjenstå et utslipp på 50 Terrabecquerel (TBq) med alfagivende og betagivende radioaktive produkter. Dette tilsvarer omtrent en tredjedel av dagens utslipp. Disse utslippene stammer fra det andre reprosesseringsverket (THORP) som BNFL ønsker å holde gående til midten av dette århundrede. Regjeringen vil nå vurdere om dette vil være forenlig med landets miljømessige forpliktelser.

”Before any new contracts for THORP are entered into, we will carry out a review of reprocessing which will look closely at whether THORP’s continued operation is consistent eith our environmental objectives and international obligations”, sa Becket under presentasjon av den nye strategien.

–> Under et OSPAR-møte for to år siden ble Storbritannia bedt om å vurdere andre måter å behandle sitt atombrensel enn reprosessering i Sellafield. Verken Storbritannia eller Frankrike støttet vedtaket, og har heller ikke etterkommet det.