Nyheter

– Bondevik ført bak lyset

Radioaktive utslipp fra dete røret vil fortsette i ti år til.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 10. september, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

I ett år har Bondevik-regjeringen ventet på at britene skal redusere technetium-99 utslippene fra Sellafield. Nå vil eieren av anlegget i stedet slippe ut mer.

Bellona krever norsk reaksjon

Det er i et brev til Bergens Tidende at Sellafield-eieren, British Nuclear Fuels (BNFL) lover nye utslipp. Så langt har utslippet blitt holdt tilbake i påvente av en beslutning i den britiske regjeringen. Til sammen planlegges det et utslipp på over 30 terrabecquerel (TBq) av det radioaktive stoffet technetium-99 (Tc-99). Det tilsvarer nesten halvparten av anleggets totale utslippstillatelse.

Brutte løfter
Meldingen om de nye utslippene står i krass kontrast til det den britiske regjering gang på gang har lovet norske myndigheter. For i snart ett år har den norske regjeringen ventet på at utslippene skulle bli redusert. Men avgjørelsen har latt vente på seg. Dette til tross for at et forslag om rensing har ligget på bordet i over to år. Forslaget er utformet av det britiske miljødirektoratet (Environmental Agency) og innebærer bruk av et kjemisk fellingsprodukt. Men saken skaper tydelig furore i den britiske regjerigen som har latt saken ligge død i snart ett år.

Norske myndigheter har ventet på en avgjørelse siden oktober i fjor. Siden ble avgjørelsen utsatt til etter nyttår, så til Nordsjøkonferansen i Bergen i mars i år, og siden til etter sommeren. Enda har ingenting reduksjoner blitt vedtatt.

Tvert imot ga britiske myndigheter i august Sellafield-anlegget tillatelse til å opprettholde store deler av de radioaktive utslippene fram til 2012. Det nye vedtaket fra BNFL kommer i tillegg. Hvis utslippet ikke blir stanset vil det bli ført videre til norske fjorder og havner med havstrømmene.

– Bondevik må gripe inn
Ett eventuelt nytt utslipp må oppfattes som et slag i ansiktet for Bondevik-regjeringen, som har satt alt inn på å få slutt på tc-99 utslippet.

Statsminister Kjell Magne Bondevik tok selv saken direkte opp med Statsminister Tony Blair i mai i år. Da ble han lovet at britene skulle vurdere land-deponering av avfallet. Et nytt utslipp på 30 TBq kan bety at han er ført bak lyset av Blair. I så tilfelle vil Bondevik ha all grunn til å børste støv av Miljøvernminister Børge Brende sine tidligere forslag om å reise interenasjonal sak mot britene. Søksmålet ble før jul lagt til side i påvente av en britisk beslutning.

Nå ber Miljøstiftelsen Bellona Bondevik om å si klart ifra til Tony Blair om at utslippet må stanses. Bellona mener Sellafield-eieren benytter utslippene som en brekkstang ovenfor den britiske regjeringen. Til sammen har BNFL lagret over 300 TBq med flytende technetium-99. Får selskapet det som de vil skal alt det radioaktive avfallet ut i sjøen. Hvis den britiske regjeringen ikke stanser utslippet vil det ta dem litt over tre år å kvitte seg med alt.

Samtidig har Miljøstiftelsen Bellona bedt regjeringen om å avslutte alt atomsamarbeid med Britene. Det spesielle atomsamarbeidet mellom den norske Halden-reaktoren og eieren av Sellafield, British Nuclear Fuels (BNFL), har pågått i en årrekke. I hovedsak eksperimenteres det med såkalt MOX-brensel, et atombrensel BNFL ser for seg å tjene store penger på. Så sent som i februar fastslo en rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) at denne forskningen kunne underminere de norske Sellafield-protestene.

Det norske MOX-samarbeidet med BNFL blir neppe sett på med blide øyne hos Norges allierte i Sellafield-saken, Irland. Landets sak mot Sellafeild-anleggets MOX-fabrikk er fremdeles til behandling under det internasjonale havrettstribunalet.